Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Titkárság
Tájékoztató 2015. május 14.

Tájékoztató - 2015. III. negyedévében lejáró jogosultságok

Az alábbi tájékoztató levelet ajánlott levélként küldjük meg azon Tagjainknak és Szakmagyakorlóinknak, akiknek 2015. július-augusztus-szeptember hónapokban jár le jogosultságuk.

Üdvözlettel:
BÉK Titkárság

 

Tisztelt Szakmagyakorló!


Tájékoztatom, hogy a Budapesti Építész Kamara által vezetett Hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegyzékben nyilvántartott jogosultságok érvényben tartásához szükséges továbbképzés igazolása – a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet 32§, 34§ (1) bekezdése és 37§ -a alapján – öt évenként szükséges.

Felhívom figyelmét, hogy 2015. III.  negyedévében az alábbi szakmagyakorlási engedélye(i) jár(nak) le:

<>

A továbbképzési pontok igazolásának – a jogosultság érvényben tartásához – kezdeményezésére legkésőbb az engedély(ek) lejártát (határozat kiállításának dátumától számított öt év) megelőzően van lehetősége.
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, ekkor a névjegyzéki bejegyzés visszavonásra és ezzel egyidejűleg törlésre kerül, és kizárólag új eljárás keretében, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kérvényezhető újból.
É3 tervezői jogosultság esetén a vonatkozó jogszabály változása miatt új eljárás keretében sem kérhető meg újra.


Felhívom figyelmét, hogy fenti – 266/2013 (VII.11.) – Kormány rendelet 6§ (6) bekezdés ab) és ba) pontja szerint, a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a külön jogszabályban szabályozott továbbképzési kötelezettség teljesítése.

A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzat (hatályos 2015.február 6-tól) 5.5 pontja alapján, akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését kell igazolni, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kiállított továbbképzési igazolások a kiállítás dátumától számítva 5 évig érvényesek, az érvényességi idő alatt több jogosultság érvényben tartásánál is beszámíthatóak.

A Budapesti Építész Kamara nyilvántartása szerinti továbbképzéseinek listája:

<>
 

Kötelező továbbképzésekről a Magyar Építész Kamara weboldalán tud tájékozódni.

Tájékoztatom továbbá, a 2009. október 1.-jét követő jogszabályváltozások értelmében, jogosultság érvényben tartásához a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására -  kérelemre - Hatósági Bizonyítványt állítunk ki, melynek eljárási díja jogosultságonként 20.000,- Ft.

Felhívom figyelmét, hogy a határnapig történő teljesítés igazolásának elmulasztása – a 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet 44§ (4) bekezdés e) pontja alapján – a szakmagyakorlási tevékenység megtiltását (maximum 1 évre), az 1 éven túl a 44§ (5) bekezdés d) pontja alapján a tervezői névjegyzékből való törlést vonja maga után.

Jogosultságának érvényben tartása kizárólag kérelemre történik, melyet az Adategyeztetési nyomtatvánnyal tudja megkérni.
A 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 6§ (6) bekezdés ad) és bc) pontja szerint a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának egyik feltétele az adategyeztetési kötelezettség teljesítése, mely elmulasztása a 44§-ban foglaltakat vonja maga után.
 
Kérem jogosultsága(i) érvényben tartásáról fent leírtak alapján gondoskodni szíveskedjék!

Amennyiben már kezdeményezte jogosultsága érvényben tartását, kérem tekintse levelünket tárgytalannak!

 

Budapest, 2015.05.11.

Sára Lászlóné s.k.
titkár

 

Melléklet: 
Hatósági Bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Adategyeztetés
Adatfrissítés

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015