Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Jogszabályváltozás 2019. január 4.

Megjelent az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXIV. törvény.

Hatására az alábbi rendeletek módosultak:
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. § 41. 
4. § (3c)
55/A. §
55/B. § 
59/A. § 
62. § 8.

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
41/A. § (3) 
41/B. § (1a) 
68. § (3), (4)

 

Megjelent az egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Hatására az alábbi rendeletek módosultak:
- Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1. § (1) a), q), r), s), (1a), (1b) 
2. § 3., 4., 5., 5. d), g)-m), 6., 7., 8.
3. § (1), (5), (7), (10)
4. § (1)

- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
17. § (1) d), e)

- Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
2. § (4), (4a) 
3. § (1a)

- A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
7. § 
27. §  (4) 
35. § (4)

 

2018. december 25-től hatályos új jogszabály:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelete egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 

2019. január 2-től hatályos új jogszabály:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény

Hatására módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. § 42. 
6/A. § (3) 
8. § (2a) 
30. § (5a), (11) 
31. § (8) 
33/A. § (2)-(3a) 
48/A. § (5), (6) 
60. § (8), (9) 
60/G. § 
62. § (1) 32-34, (2) 1, (3b)

 

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015