Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Szakmafelügyeleti Bizottság
Nyílvános tervezési versenypályázat 2004. április 22.

A pályázat célja a kar számára olyan korszerű, legfeljebb 2150 m2 -es bővítés "Többletfunkciós épületegyüttes és aula" létesítése, amely oktatási célú helyiségeket, tanácstermet, hallgatói információs és tanácsadó helyiségeket, egy 3-400 fős aulát és kiszolgáló helyiségeket, tereket foglal magában.

A tervezési versenypályázat célja továbbá, a megjelölt ingatlanon részben már beépített területen a meglévő épületek integráló, egy vagy több szinten történő bővítésével a TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kara oktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

A pályázókkal szembeni elvárás - a hiányzó funkciók pótlásán túl - hogy az új tervek beillesztése során az épület egészét tekintse a tervezés tárgyának. A cél, hogy a bővítést követően az épület térrendszerében legyen átgondolt, racionális, szerves egész. A bővítménnyel kiegészült épületegyüttes a mainál egységesebb megjelenést biztosítson.

A Kiírók javaslatokat várnak a bővítmény kialakítására, a meglévő épületekhez illesztésére, a sajátos környezet figyelembevételével úgy, hogy a tervek a kívánt funkciók teljesítése mellett egységes építészeti megjelenést, színvonalas, a városképet meghatározó, jellegzetes arculatot valósítsanak meg.

A Kiírók a pályázat keretében kívánják kiválasztani a megvalósításra legalkalmasabb terveket és a tervezőt.

A tervpályázati kiírás dokumentáció átvehető 2004. január 26 -tól munkanapokon 8-14 óra között, a TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gazdasági Igazgatóságán (Mezőtúr, Petőfi tér 1. Tanügyi épület fsz. 11.).

A kiírási dokumentáció megvásárlásának díja 20.000,- Ft + ÁFA, amelyet a 10026005-00282792-00000000 számlájára kell befizetni átutalással, vagy a helyszínen kapható készpénzfizetési utalványon.

A pályázaton az a tervező vehet részt, aki

  • a kiírási dokumentációt megvásárolja,
  • a pályázatot határidőre benyújtja,
  • a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
  • akivel szemben a 16/1998 (VI.3) KTM rendelet 10§ -a szerint kizáró ok nem áll fenn
  • É1 tervezői jogosultsággal rendelkezik (tervezőcsoport esetén, annak vezetője).


A tervpályázat beadásának határideje: 2004. augusztus 31.
Postai úton: TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kar - 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015