Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Emődi-Kiss Tamás, sajtóreferens BÉK Titkárság
Sajtóközlemény 2009. február 20.

Tájékoztató

a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottsága a „Budapest Szíve – Városháza fórum” pályázattal kapcsolatos eljárásának 2009.02.19-én délelőtt tartott első üléséről

-> Az ülés eredményeként megállapítható, hogy az I. díjas pályaművet természetes magánszemélyként egy személyben Erick van Egeraat építész adta be, a megszerzett előminősítéssel is összhangban. Az előminősítés során a jelentkező természetes személyek és tervező szervezetek garanciális súlya között a kiíró nem tett különbséget, továbbá abban az esetben, ha a nyertes valamely okból a tervezést nem tudja folytatni, a kiíró bármely más tervezőt felkérhet a nyertes pályamű továbbtervezésére, melyhez a pályázók a pályázatban már előzetesen hozzájárultak.

Előzmények

A Szakmafelügyeleti Bizottság február 5-én vizsgálatot kezdeményezett a korábban lezajlott tervpályázat első (előminősítő), második (építészeti) szakaszával, valamint a nyertes szerző gazdasági vállalkozó szervezetei ellen bejelentett csődeljárások által előálló szakmai helyzettel kapcsolatban.
Előzetesen beszerezte és tanulmányozta a tervpályázati részvételi dokumentációt (első szakasz), a meghívásos tervpályázati dokumentációt (második szakasz). Betekintést nyert Erick van Egeraat a BÉK elnökének írt tájékoztató levelébe, és az első díjas pályamű titkos anyagához csatolt, a szerző(k) kilétére utaló összes nyilatkozatba, garanciavállalásba.

Meghallgatás

A bizottság kérésére megjelent: Schwarczuk Ágnes (pályázati titkár), Beleznay Éva mb. főépítész (bíráló bizottsági tag), Dr. Fiala István (b.b. szakértő).
A Szakmafelügyeleti Bizottság részéről jelen volt: Mónus János bizottsági elnök, Ertsey Attila, Miklós Balázs bizottsági tagok, Dr. Enczi János felkért jogi szakértő, Hrabovszky Nóra bizottsági titkár.
Megfigyelőként jelen volt: Vargha Mihály (Építészfórum) és Emődi-Kiss Tamás BÉK sajtóreferens.


Az ülés elején Mónus János a szerzői jog építészeti értelmezésével kapcsolatban a következő alapfogalmakat rögzítette:
- a szerzői mű fejben születik, egy, vagy több alkotó fejében. A mű rögzített változata a terv, első másolata az épület.
- a szerzői mű összetett tevékenység (építész, statikus, gépész, stb.) eredménye
- a szerzői mű módosításának joga szerzőt illeti
- a szerző személyes jogairól lemondani a törvény szerint nem lehet, de a felhasználási jogok átengedhetőek
- esetleges továbbtervezések során, amennyiben vagyoni jogaikat átruházták, vagyis átengedték a felhasználási jogokat, felügyeleti joggal továbbra is rendelkeznek, vagyis felügyelik a mű tervezésének folyamatát.

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az eljárás nem a tervezési programmal, annak társadalompolitikai analízisével, a nyertes mű értékelésével, viszonyításával, a pályázati zsűri értékelési munkájával kíván foglalkozni, hanem kifejezetten az előminősítéssel, valamint az alábbi szerzői jogi, továbbtervezési kérdések tisztázásával.
A bizottság vizsgálat tárgyának tekinti:
1. a nyertes „szerzői mű” alkotói körének megismerését
2. az eredeti szerzők viszonyát a megbízáshoz
a minősített szerző, a szerződési kötelezettségeket vállaló személy (cég) és a most következő lépésként kötelezően lefolytatandó közbeszerzési eljárásban kötelezően részt vevő vállalkozó személy (cég) kapcsolatait: azonosságokat, eltéréseket
3. a pályázati kiírásban és előminősítésben rögzített garanciák szakszerűségét, vagyis, hogy a nyertes pályamű alkotójával szemben a kiíró látja-e az előminősítéskor megadott garanciák, vagy más garanciák meglétét a feladat elvégzésére, különösen azért, mert a tervezés díja, de a pályázat is közpénzből finanszírozott
4. a „szerzői mű” sorsát, beépülését a később megvalósuló tervbe.

A Kamara fenti kérdéseket a projekt továbbhaladása előtt annak korrekt folytatása érdekében kívánja tisztázni a potenciálisan érintett, ismert, vagy a bizottság számára még ismeretlen felekkel, előmozdítandó, hogy a pályázat készítői egymás közti kapcsolatukat a projekt szempontjából minden résztvevő számára megnyugtatóan rendezzék, a kiíró pedig, mint közpénz felhasználója kezelője, követelje meg a megfelelő garanciákat.

A mai meghallgatáson a következő megállapítások hangzottak el az I. díjas terv pályázati anyagaival és körülményeivel kapcsolatban:
1.  az előminősítésen (I. forduló) a pályázó részéről a kívánt kötelezettségeket Erick van Egeraat (rotterdami magán lakcím) természetes személyként egy személyben vállalta. Az előminősítési anyaghoz a bevonni kívánt szakági tervezők önéletrajza, referenciája csatolva volt. Pályázóként Erick van Egeraat, mint magánszemély kapott előminősítést.
2.  a nyertes terv zárt borítékban lévő adatlapja alapján a beadott pályázati anyag egyetlen, egyszemélyi pályázója előbbiekkel összhangban Erick van Egeraat magányszemély (magán lakcím, magán adószám és számlaszám). A pályadíjból való részesedés aránya részére 100%. Továbbiakban a szakági tervezők vannak felsorolva: Bor Ferenc (műemlék), Kovács Éva (közlekedés), Peter Pillat (gépészet), Hansjörg Burggraf (statika), Herwin Barf (akusztika), Werner Reiminger (tanácsadó).
3.  A projekt kiírója, a Fővárosi Önkormányzat (közpénzfelhasználó) a pályázati kiírásában foglaltak szerint az előminősítésen – főépítész asszony tájékoztatás szerint a pályázaton való részvételi lehetőség minél szélesebb kör számára történő biztosítása érdekében - azonos súllyal bírálta el a természetes személy, illetve egy tervező szervezet (minősített vezető tervezővel) garanciáit. E mellett tervezői felelősségbiztosítási garanciát is megkövetelt a sikeres részvételhez. Az I. díjas terv esetében ezt a feltételt nem a pályázó magánszemély elégíti ki, hanem az EEA Budapest Erick van Egeraat Egyesület Építészeti Kft. biztosította.
4.  A kiírás szerint: amennyiben a továbbtervezés tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó bármely ok miatt nem tud/nem tesz ajánlatot, akkor feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagának felhasználásával - a projekt ellehetetlenülését megakadályozandó - a kiíró bármely más tervezővel folytassa a tervezést.

BÉK – Sajtóreferens
Budapest  2009. február 19.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015