Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Szász László elnökségi tag, 4. munkacsoport koordinátor BÉK Titkárság
TÖBBÉK 2009. március 24.

A „TÖBBÉK” 4.sz. „A tervezési munka díjazásának és a tervszolgáltatások tartalmainak összekapcsolása” stratégiai munkacsoport tavaszi munkarendjére

A 290/2007 (X.31). Kormányrendelet 1.sz. mellékletének I. pontja alapján a Magyar Építész –és Mérnök Kamara feladataként meghatározott „kiviteli dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére”, illetve a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet 5.sz. mellékletében hivatkozott „az építési engedélyezési tervdokumentáció egyes munkarészeinek léptékére és kidolgozottsági szintjére” vonatkozó Kamarai Szabályzatra utal. A rendeletek 2008. január 1.-vel léptek hatályba, de a MÉK a napig adós a hivatkozott szabályzat kidolgozásával.

Fenti rendeletek olyan jogszabályi hivatkozást tartalmaznak a Magyar Építész Kamara által készített és elfogadott szabályzatokra, melyeket „felsőbb” jóváhagyás és beleszólás nélkül példátlan lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy magunk fogalmazzuk meg azt a szabályzatot, melyet utána mindenkinek kötelessége betartani. Saját érdekünkben ezt már régen ki kellett volna dolgozni és elfogadni.

A munkacsoport megállapította, hogy a MÉK elnöksége elé a MÉK Díjszámítási Bizottsága által beterjesztett tervezet nem alkalmas arra, hogy az a szakma számára használható legyen. Javasolja, hogy épülettípusok és nagyságrendek szerint eltérő módon kerüljön kidolgozásra egy részletes tervjegyzéken alapuló tartalmi leírás a dokumentáció léptékére és kidolgozottsági szintjére. Ugyanitt kerüljön meghatározásra a „Tender terv” fogalma és tartalma. Mindennek úgy van értelme, ha a tervezési díj táblázat és a részletes tartalmat magába foglaló szabályzat együtt kezelhető – adott tervezési díjért adott szolgáltatás jár.
 
A munkacsoport célul tűzte ki, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a MÉK 2009. május 29.-i Küldöttgyűlésére érdemben megvitatható legyen a Díjszámítási Szabályzat függelékeként kidolgozott átfogó javaslat, mely munkába a kamarai tagozatokat és a Mérnök Kamara képviselőit is be kívánja vonni.

Budapest, 2009. március 23.


Szász László
BÉK elnökségi tag
a TÖBBÉK 4.sz. munkacsoport koordinátora

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015