12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről

Hatályos: 1984.01.01 - 2008.01.01