35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Hatályos: 1997.01.29. - 2008.05.22.