3/1998 (II.11.) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2009.01.01. - 2009.09.30.