18/1998 (VI.25.) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről

Hatályos: 1998.07.03. - 2009.10.20.