184/1996 (XII.11.) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről

Hatályos: 1997.03.01. - 2009.10.20.