21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről

Hatályos: 2007.01.01. - 2009.10.01.