134/2005 (VII.14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról

Hatályos: 2005.09.01. - 2009.04.23.