103/2006 (IV. 28) Kormány rendelet Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Hatályos: 2006.05.03. - 2014.01.01.