192/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos: 2009.10.01.-2014.01.01.