40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos: 1999.08.31.-2013.07.19.