Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész KamaraChamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 338-2775
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:

2021. január 16.
H Í R
MÉK Elnöki szabályok veszélyhelyzet idejére: Etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozó különös szabályok
MÉK,
Titkárság,
2020. április 23.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet, illetve annak hatályba lépését követően hozott korlátozó intézkedések okán, ezek visszavonásáig a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése, 18.§ (2) bekezdése, 19.§ (1) és (2) bekezdései alapján, a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Elnöke, a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága által folytatandó másodfokú etikai-fegyelmi eljárásokra, illetve területi építész kamarák etikai-fegyelmi bizottságai által folytatandó első fokú etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozóan, az alábbi szabályokat hozza.

1. Figyelemmel arra, hogy az első- és másodfokú etikai-fegyelmi eljárások során,
- az eljárás résztvevőinek (panaszos, eljárás alá vont személy), illetőleg
- a tanúk, szakértők stb. fegyelmi tárgyaláson történő meghallgatása,
- illetékes etikai-fegyelmi bizottság (illetve tagjaiból kijelölt fegyelmi tanácsok) ülései,
- fegyelmi tárgyalásai,
olyan személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmények, amelyek elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján nem foganatosíthatóak, illetőleg a szükséges nyilatkozatok írásbeli formában, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján sem beszerezhetőek, az érintett eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani.

Az eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló végzés meghozatalától, a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak, az etikai-fegyelmi ügy elintézésére nyitva álló 90 napos határidőbe nem számít bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

2. A fegyelmi- vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.

3. A fegyelmi- vagy etikai felelősségre vonás elévülése, a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.

4. Fenti Elnöki Szabályok kihirdetése, a MÉK honlapján történő közzétételével valósulnak meg. Érvényes 2020. április 22. napjától visszavonásáig.

A fenti MÉK Elnöki Szabályokat, a 2020. április 22. napján folyamatban lévő etikai-fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell.


Budapest, 2020. április 21.

dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök

Forrás
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész Továbbképző
Budapest Építészeti Nívódíja