Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész Kamara Chamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:
kamarai kód:
jelszó:

2020. január 21.
N Y I T Ó L A P
Gyászhír
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. január 10.
Elhunyt Karvaly Attila László okleveles szerkezetépítő mérnök
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

Karvaly Attila László
okleveles szerkezetépítő mérnök

77 éves korában, súlyos betegség után eltávozott közülünk.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 20-án 13 órakor lesz a Farkasréti temető Makovecz ravatalozóból polgári szertartás szerint.

Kérjük, hogy a résztvevőket, hogy kérésének megfelelően, egy szál virággal vegyenek búcsút.

Gyászoló család.
Támogatás a népi építészet megőrzésére
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. január 10.
Ismét lehet támogatást igényelni a védett népi építészeti emlékek helyreállítását célzó Népi Építészeti Program keretében a programot megvalósító Teleki László Alapítványnál.


A támogatási kérelemnek köszönhetően az ingatlanok tulajdonosai számára lehetővé válik építéstörténeti dokumentáció, értékleltár, faanyagvédelmi, statikai és szerkezeti-diagnosztikai szakvélemények, valamint falkutatás elkészíttetése vagy az értékek azonosítása által már célzottan összeállítható szakrestaurátori tervek és komplex építészeti tervdokumentációk összeállítása is – írják közleményükben.

A magyar kormány által biztosított forrás olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez nyújt támogatást, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is.

A támogatási pályázat beadási határideje: 2020. február 20.

TÁJÉKOZTATÓ A Népi Építészeti Program keretében szakmai előkészítésre igényelhető támogatásról

A Népi Építészeti Program iránt nagy az érdeklődés, a tavalyi támogatásoknak köszönhetően mintegy 130 értékfeltáró munka és értékmegőrző felújító tevékenység indulhat meg.

A program megvalósításában az alapítvány kiemelt figyelmet tulajdonít az értékazonosításnak. Az értékmegőrző felújítás alapjait a gondos előkészítés biztosítja, amellyel a népi építészeti emlék értékeinek feltárása, felmérése, a műszaki szakvélemények és építésztervek elkészítése valósítható meg. E szakmai előkészítéssel a későbbi értékmegőrző szemléletű felújítás céljairól és műszaki tartalmáról is pontos képet alkothat a tulajdonos, gondosabban tervezhető az anyagi ráfordítások igénye.

Az alapítvány ezért határozta el a program keretén belül egy szakmai előkészítésre igényelhető támogatás meghirdetését. A program céljainak megvalósításában ez az elem fontos szakmai megerősítés az értékek azonosítása és fenntartható megőrzése érdekében.
Elindult az építészeti szerzői jogok nyilvántartási rendszere
Bővebb ˅
Lechner Tudásközpont,
Titkárság,
2020. január 10.
2019. december 31-től az építészeti-műszaki tervdokumentációkhoz és az ezek alapján megvalósult épületekhez, építményekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogokat a Lechner Tudásközpont által létrehozott és vezetett új adatbázis tartja nyilván


Elindult az építészeti szerzői jogok nyilvántartási rendszere

Az építészeti alkotásokhoz kapcsolódó szerzői vagyoni jogokról 2019. december 31-től az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásban lehet tájékozódni. A 2020. január 1-jét követően megkötött tervezési szerződések szerzői jogai az Országos Építésügyi Nyilvántartás keretében működő adatbázisba az építtető és a tervező közös építészeti jogi nyilatkozatával kerülnek be.

2019. december 31-től az építészeti-műszaki tervdokumentációkhoz és az ezek alapján megvalósult épületekhez, építményekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogokat a Lechner Tudásközpont által létrehozott és vezetett új adatbázis tartja nyilván, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága szakmai felügyelete mellett. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (ÉSZJNY) az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) keretében működik, összhangban az Építési Törvény megfelelő rendelkezéseivel.

A nyilvántartásban egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotások jogosultjainak adatairól, ez pedig lehetővé teszi, hogy az építési beruházások megfelelő szakmai garanciák mellett, az építésügyi követelményeknek megfelelően, szerzői jogi viták nélkül valósuljanak meg.

A 2019. december 31. előtt létrejött építészeti alkotások esetében bárki, aki a tervvel, az épülettel, építménnyel kapcsolatban szerzői jogokat gyakorol, önkéntesen nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, a 2020. január 1-jétől aláírt tervezési szerződések esetében azonban az építtetőnek és a tervezőnek közösen kell nyilatkoznia a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokról.

A Kötelező és az Önkéntes építészeti szerzői jogi nyilatkozatot 2019. december 31. és 2020. december 31. között egyelőre papír alapon, az e-epites.hu oldalról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás teljeskörű elektronikus nyilvántartása 2021. január 1-től lesz elérhető.

További információ az e-epites.hu oldalon érhető el.

Meghívó
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. január 9.
Szeretettel meghívjuk Önöket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara kiállítására


Kiállítás megnyitó: 2020. január 16. csütörtök 16.00
Helyszín: FUGA - Budapesti Építészeti Központ 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

megnyitja: Balázs Mihály DLA - építész, egyetemi tanár, BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék - BME Építőművészeti Doktori Iskola vezetője, Európai Tudományos és Művészeti Akadémia / Salzburg és Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

megtekinthető: 2020. 02. 03-ig

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara bemutatkozása a FUGA falai között rendhagyó esemény. Nem csak a ritka alkalom, hanem a szakmai bemutatkozást kiegészítő, saját forrásból származó irodalmi, kulturális ráadás lehetősége okán is. Természetesen minden az építészek rajzasztaláról, számítógépéről, tollából származik.
A mértékadó tervező műhelyek mintegy 10 évre visszatekintő bemutatkozása mellett a megnyitón sor kerül a „Szatmár-Beregi Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv, „A felmérnök” regénye, valamint a „Majdnem költő” verseskötetének rövid bemutatására is. Mindez a sokszínű alkotókedv, a vidék kreativitása, az alkotás öröme és jókedve jegyében.”
/Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara elnöke/

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2019/387

Facebook esemény
Felhívás
Bővebb ˅
MMA,
Titkárság,
2020. január 9.
Felhívás a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagságára való jelentkezésre
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 2020. január 2. napjától ismételten biztosítja felvételi kérelem benyújtásának lehetőségét a nem akadémikus tagságra.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény alapján az kérheti nem akadémikus tagként való felvételét a köztestületbe, aki DLA fokozattal, a köztestület alapszabályának 2. mellékletében meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel (pl: Ybl Miklós-díj, Pro Architectura-díj,Ferenczy Noémi-díj, Mőcsényi Mihály-díj, állami kitüntetések, stb.), vagy külföldi szakmai elismeréssel rendelkezik.

A nem akadémikusi tagfelvétel részletes szabályai itt ismerhetők meg. A köztestület alapszabályának a nem akadémikus tagságra jogosító hazai művészeti szakmai elismeréseket meghatározó 2. melléklete itt érhető el. A felvételi jelentkezés benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyhez csatolni kell a felvételi kérelemhez csatolandó adatkezelési nyilatkozatot.

A felvételi kérelmet – kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként, 2020. február 4-ig történő postára adás mellett – a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának címére (1368 Budapest, Pf. 242) kell beküldeni.

Jogszabályváltozás - 2020. január
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. január 9.
Több építésügyi és az építész szakmát érintő jogszabály módosítása lép hatályba 2020. januárjában
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.01.01 -től hatályos:
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása


2020.01.07 -től hatályos:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításárólJogszabályváltozás - 2019. december
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. január 8.
A 2019. decemberében hatályba lépett, egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló és a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló rendeletek
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2019. december 29 -től hatályos:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelete egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2019. december 25 -től hatályos:
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
Tartozás-átvállalási nyilatkozat cégek részére
Bővebb ˅
Titkárság,
2019. december 20.
Tájékoztató a 2020. évi kamarai díjfizetési kötelezettségek átvállalásáról
Az 1996. évi LVIII. tv. értelmében a szakmagyakorlási jogosultság személyhez kötött, ezért az egyes kamarai díjfizetési kötelezettségek (pl. kamarai tagdíj, névjegyzéki szolgáltatási díj, igazgatási szolgáltatási díj) is a szakmagyakorló személyt terhelik. Örömünkre szolgál, hogy ezt a terhet sok munkáltató átvállalja, és reméljük, hogy erre továbbra is lehetőségük lesz. Azonban kérjük, hogy a munkáltató, a BÉK Alapszabály 18.§ 6. pontjának* hatályba lépett módosulása szerint, erről írásban is - a mellékelten megküldött nyomtatvány** kitöltésével - nyilatkozni szíveskedjen.

A 2020. évre vonatkozó éves kamarai díjak számlázását február elején kezdjük, a nyilvántartásunkban szereplő számlázási címekre. Ezen számlázási címek azonban januárban alapértelmezettre kerülnek, azaz a szakmagyakorló neve és lakcíme jelenik meg vevőként. A cég számlázási címét abban az esetben van módunkban ismét feltüntetni, amennyiben addig a tartozás-átvállalásról szóló nyilatkozat visszaérkezik.

A nyilatkozat mintát három eredeti példányban kell kitölteni, amelyből egy eredeti példányt postafordultával várunk vissza.***
Amennyiben a munkáltató több munkavállalójának is átvállalja kamarai díját, abban az esetben minden munkavállalóra külön-külön szükséges kitölteni a nyilatkozatot. A nyilatkozat visszavonásig érvényes, így csak most, az átmeneti időszakban jelent egyszeri, nagyobb arányú adminisztratív terhet.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

* BÉK Alapszabály 18.§
6.1. A tagok és egyéb névjegyzéken nyilvántartottak díjfizetésének adatait a Titkárság tartja nyilván. A befizetett díjakról a Titkárság számlát, a tagdíjakról kérésre adóigazolást ad ki.
6.2. Az egyes díjak befizetését a szakmagyakorló munkáltatója átvállalhatja, amennyiben erről előzetesen írásbeli nyilatkozatot tesz. A költségvállaló nyilatkozatot a Titkárságon kell leadni, amely erről nyilvántartást vezet. A nyilatkozat visszavonásig érvényes.
a. Első bejegyzés alkalmával a nyilatkozat a bejegyzési kérelem része.
b. Nyilvántartott szakmagyakorlók esetében a nyilatkozat leadása az adatváltozás bejelentés kötelezettség része.

** A minta, szerkeszthető formátumban letölthető a www.bek.hu oldal Hivatal/Nyomtatványok menüjében.

*** Postán - 1088 Bp. Ötpacsirta u. 2., vagy személyesen - ügyfélfogadás K: 14.00-18.00; Sz: 9.00-16.00; P: 9.00-12.00
Tagdíj 2020.
Bővebb ˅
MÉK,
Titkárság,
2019. december 20.
Tájékoztató a 2020. évi tagdíjról
A Magyar Építész Kamara 2019. december 2 -i Küldöttgyűlése 98 igen, 83 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett fogadta el 2020. évi Költségvetését azzal, hogy ennek részeként a 2020. évi tagdíjat 75.000,- Forintban állapítja meg.
Cél a területi kamarák szakmai munkájának, szakmai programjainak bővítése, továbbá a MÉK által vállalt szakmai feladatok jelentős növelése annak érdekében, hogy minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

Igénybe vehető kedvezmények:

· 30% -os tagdíj (22.000,-Ft/év): nyugdíjas nyilatkozat alapján
A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2020. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy 2019. évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett. A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

· 30% -os tagdíj (22.000,-Ft/év): szakmagyakorlási jogosultsággal nem rendelkező, vagy azt szüneteltető tag
A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK hatósági névjegyzéki nyilvántartásában érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt. Szüneteltetés esetén, a kedvezmény annak időtartamára vonatkozik, aktív időszakra a teljes tagdíj időarányos része fizetendő.

· 50% -os tagdíj (37.000,-Ft/év): tervezői/szakértői jogosultságot szüneteltető, aktív ME, MV, TÉ jogosultsággal rendelkező tag
A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK hatósági névjegyzéki nyilvántartásában érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt, azonban felelős műszaki vezetői, vagy építési műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív. A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

· 70% -os tagdíj (52.000,-Ft/év): kettős kamarai tag nyilatkozat alapján
A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag 2020. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy Építész Kamarai tagsága mellett a Mérnöki Kamarának is aktív tagja.

· tagdíjmentesség: tiszteletbeli tagság esetén
A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2020. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy lemond aktív kamarai tagságáról és minden szakmagyakorlási jogosultságáról. A tiszteletbeli tagsághoz nem kötődnek az aktív kamarai tagsághoz egyébként kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A tiszteletbeli tagi státuszt egyszer kell kérvényezni, évente nem szükséges ismételni.

· tagdíjmentesség: a tagsági viszony szüneteltetésének időtartama alatt


Fontos:
- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a BÉK Alapszabálya szerint „Az éves tagdíjat egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.”
- számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000
- a befizetéshez 2020. február 28 -ig elektronikus számla készül, amely e-mailben kerül megküldésre. Nyomtatott formában csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk.
- magánszemélyként történő befizetésnél a számlán a vevő neve és címe a 2019. évben kiadott utolsó számla alapján kerül kitöltésre,
- munkáltatóként átvállalt befizetésnél, a cég számlázási címét abban az esetben van módunkban ismét feltüntetni, amennyiben legkésőbb január 31-ig a korábban megküldött tartozás-átvállalásról szóló nyilatkozat eredeti példánya visszaérkezik. Tartozás-átvállaló nyilatkozat hiányában, a számla a szakmagyakorló nevére kerül kiállításra.
- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon,
- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot,
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail címének aktualizálása szükséges,
- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit, csekket csak kérésre küldünk.

Névjegyzéki díj 2020.
Bővebb ˅
MÉK,
Titkárság,
2019. december 20.
Tájékoztató a 2020. évi névjegyzéki díjról
A Magyar Építész Kamara 2019. december 2 -i Küldöttgyűlése elfogadta a 2020. évi Költségvetését* és egyben a 2020. évi tagdíj mértékét. A Pénzügyi Szabályzat** szerint a tagdíjból meghatározott éves nyilvántartási díj mértéke 37.000, - Ft.

A névjegyzéki díj fizetési kötelezettség azon szakmagyakorlókat érinti, akik kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal (MV, ME, TÉ, TR***), vagy szerzett jog alapján építész tervezői jogosultsággal, külön névjegyzéken szerepelnek, vagy szüneteltetett kamarai tagságuk mellett ezen jogosultságukat aktívan tartják.

Fontos:

- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata szerint az éves nyilvántartási díjat „egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig
- számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000
- a befizetéshez 2020. február 28 -ig elektronikus számla készül, amely e-mailben kerül megküldésre. Nyomtatott formában csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk
- magánszemélyként történő befizetésnél a számlán a vevő neve és címe a 2019. évben kiadott utolsó számla alapján kerül kitöltésre,
- munkáltatóként átvállalt befizetésnél, a cég számlázási címét abban az esetben van módunkban ismét feltüntetni, amennyiben legkésőbb január 31-ig a korábban megküldött tartozás-átvállalásról szóló nyilatkozat eredeti példánya visszaérkezik. Tartozás-átvállaló nyilatkozat hiányában, a számla a szakmagyakorló nevére kerül kiállításra.
- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon,
- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot,
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail címének aktualizálása szükséges,
- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit, csekket csak kérésre küldünk.* 14/2019. (12.02.) sz. határozat: a MÉK 2020. évi költségvetését 98 igen, 83 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2020. évi tagdíjat 75.000, - forintban állapítja meg.
Cél a területi kamarák szakmai munkájának, szakmai programjainak bővítése, továbbá a MÉK által vállalt szakmai feladatok jelentős növelése annak érdekében, hogy minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

** „4.6. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj
(1) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személy számára a névjegyzék bejegyzésére vonatkozó határozat, illetve a szolgáltatás bejelentése tudomásulvételének jogerőre emelkedésével kezdődik a (3) bekezdés figyelembevételével, és mindaddig fennáll, amíg a névjegyzéki bejegyzés jogerősen meg nem szűnik.
(2) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a mindenkori tagdíj 50%-a (ezer forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(4) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Amennyiben a nyilvántartás lemondással vagy díjtartozás miatti törléssel szűnik meg, úgy ismételt bejegyzés, illetve szolgáltatás bejelentés esetén a hátralékos díjat a szakmagyakorló köteles megfizetni. A meg nem fizetett nyilvántartási díj után a területi kamara alapszabályában meghatározott mértékű késedelmi díjat számíthat fel, amelynek mértéke az éves nyilvántartási díj legfeljebb 50%-a lehet.

*** Más Területi Kamara aktív tagja, a TR jogosultsághoz kapcsolódó nyilvántartási díj fizetése alól mentesül.
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész TovábbképzőFUGA Budapesti Építészeti Központ - 10 éves a FUGA
Budapest Építészeti Nívódíja