Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész KamaraChamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:

2020. július 8.
N Y I T Ó L A P
Pályázati felhívás - Budapest Építészeti Nívódíja 2020
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. július 2.
Budapest egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában álló épített örökség fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2020 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.


Jelölhető alkotások köre:

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.


A pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázatot nyújthat be az épület felelős tervezője önállóan vagy az építtetővel (tulajdonossal) közösen (továbbiakban együtt pályázó).
Egy alkotás csak egy pályázatként vehet részt. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat.

A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2017. július 2. – 2020. július 1. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén).

Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, amely korábban már Budapest Főváros Önkormányzata Építészeti Nívódíja, a Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja, vagy Budapest Építészeti Nívódíja elismerésben részesült (díj, elismerő oklevél, kiemelt dicséret, dicséret, jelölt).


A pályaművek díjazása:

A Bírálóbizottság egy díjazottat választ, amelynek a Budapest Építészeti Nívódíja 2020 címet adományozza. Több kiemelkedő színvonalú, a maga nemében példamutató, vagy partnerségben létrejött, de különböző típusú (funkciójú, léptékű) alkotások esetén, a Bírálóbizottság két díjat is kiadhat, továbbá javaslatot tehet Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret odaítélésére. Megfelelő kiemelkedő színvonalú pályamű hiányában a díjat a Bírálóbizottság nem köteles kiadni.
Az elismerés pénzjutalommal is jár, amelyre maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).


A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök:
Dorosz Dávid, Budapest Főváros Önkormányzata, klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes

Tagok:
Erő Zoltán építész, Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főépítész, főosztályvezető
Bardóczi Sándor tájépítész, Budapest Főváros Önkormányzata, mb. főtájépítész
Csapó Balázs építész, Budapesti Építész Kamara, elnök
Soltész Noémi építész
Stempel Jan építész
Szabó Levente DLA, építész
Zsuffa Zsolt DLA, építész


A pályázat kiírója:
Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat lebonyolítója:
Budapesti Építész Kamara

A pályázat informatikai hátterét biztosítja:
Lechner Tudásközpont

A pályázat jellege:
Nyilvános

A részletes kiírás és mellékletei regisztrációt követően letölthetők a www.bpnivodij.hu oldalról.
Gyászhír
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. július 7.
Elhunyt Nagy Tamás


Váratlanul érkezett az értesítés: Nagy Tamás Ybl-díjas, Prima díjas építész, a MOME volt tanszékvezetője, egyetemi tanár, a kortárs építészet egyik legkimagaslóbb alkotó egyénisége és gondolkodója már nincsen közöttünk.
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. július 5.
Az építész szakmát érintő jogszabályváltozások
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.07.01 -től hatályos:
Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása


2020.07.02 -től hatályos:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása
Építőipari költségbecslési segédlet 2020
Bővebb ˅
ÉTK,
Titkárság,
2020. július 4.
Megjelent az Építőipari költségbecslési segédlet, amely a legszélesebb körben használt építőipari költségbecslő szakkönyv immár 28 éve.A kiadvány szakembereknek nélkülözhetetlen támpont, a lakosság számára pedig segédeszköz a különböző építési-szerelési munkák költségeinek pontos meghatározásához. Többek között tartalmazza az építőipari munkák költségeit anyagárakkal és munkadíjakkal, valamint az ajánlott tervezői óradíjakat.

A 2020-as segédlet a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével jelent meg.
A kiadvány megjelenését támogatta a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága.

Az Építőipari költségbecslési segédletet a támogató kamarák tagjai 40% kezdvezménnyel, 3540,-Ft -ért vásárolhatják meg a kiadónál.
A 2019. és 2020. évi kiadványok elektronikus formában is (e-könyv) megvásárolhatóak, kizárólag az ÉTK Kiadó weboldalán keresztül.
Ötletpályázat zárójelentés: Vasboldogasszony település Főtér és környezetének rendezése, új buszváró tervezése
Bővebb ˅
Makovecz Vándoriskola,
Titkárság,
2020. július 3.
A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatot írt ki a Vándoriskola volt és jelenlegi hallgatói, valamint a BME Szerves Építészet 2. tantárgy hallgatói számára. A pályázati kiírás témája a Zala megyei Vasboldogasszony település Főtér és környezetének rendezése, új buszváró tervezése volt.


Kattintson a képre a nagyításhoz!Általános ismertetés:
Vasboldogasszony település az elmúlt 5-10 évben az adott pályázati lehetőségekhez igazítva, egy tudatos faluközpont fejlesztésbe kezdett. Mára elbontották az omladozó, lakatlan épületmaradványokat, a templom romos kerítését, továbbá emlékpark, játszótér és sziklakert létesült a polgármesteri hivataltól a sportpályáig tartó területen. Több intézmény energetikai felújítása, a helytörténeti gyűjtemény kiállítása, valamint a temető korszerűsítésének első üteme is elkészült. 2019-ben az egyház a templom tatarozását is elvégezte, azonban a falaknál elfogyott a lendület. Utolsó rendezetlen elemei a település központjának a templomot eltakaró buszmegálló, a mögötte lévő tégla lábazatú kerítés, a kavicsos parkoló, illetve az út szélén álló keresztek és szobrok.
A pályázat kiírói komplex építészeti és környezetrendezési ötletet és vizuális javaslatot vártak a templom melletti Főtér, a buszmegálló-buszváró, és a parkoló kialakítására, az eredeti pozíciók meghagyásával vagy kimozdításával, más helyre telepítésével. A pályázaton 12 induló kísérte végig az előadássorozatot és a részfeladatok, illetve a fő pályázati terv készítésének folyamatát, amiért a vírushelyzet miatti bezártság idején külön dicséretet érdemelnek.

Díjazás:
A beadott pályaművek magas színvonala miatt a díjakat és a díjazásra rendelkezésre álló összeget az alábbiak szerint adták ki:

Kiemelt díjazásban részesül (60 eFt):
Boór Bernadett, Kristók Attila, Szilágyi Szabolcs, Tóth Bence

Díjazásban részesül (40 eFt):
Faragó Melinda, Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső, Szendery Csongor, Szűcs Lilla

Részvételi díjban részesül (20 eFt):
Harmath-Gyetvay Enikő, Pétery Tamás

A pályamunkák értékelése, valamint a zárójelentés teljes egészében >> ITT << olvasható.
Jogszabály
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. június 30.
Megjelent az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló rendelet

A jogszabály a kihirdetést követő 8. napon, 2020. július 4 -én lép hatályba, a nyilvántartást a Lechner Tudásközpont vezeti. A nyilvántartás adataihoz elektronikusan 2021. január 1 -től lehet hozzáférni.

Az építészeket érintő teendőkről a Szakmafelügyelet készít egy rövid összefoglalót, amelyet weboldalunkon hamarosan közzéteszünk.

Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet
Gyászhír
Bővebb ˅
MMA,
Titkárság,
2020. június 29.
Elhunyt Radványi György építész


Életének 71. évében, június 26-án elhunyt Radványi György, Ybl Miklós-díjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja.

Radványi György 1949. augusztus 4-én született Ózdon, 1973-ban szerzett építészmérnöki diplomát, 1986-tól vezető tervező volt, 2011-ben főépítészi vizsgát tett. A Műegyetem címzetes egyetemi tanáraként, illetve Sátoraljaújhely és Füzér főépítészeként is dolgozott. Alkotói életműve Sátoraljaújhely és Széphalom általa tervezett épületeiben teljesedik ki, melyek közül kiemelkedik a Kazinczy emlékhely kertjében megépült Magyar Nyelv Múzeuma.

Radványi Györgyöt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Radványi György a kultúra egésze és a helyi értékek iránt elkötelezett, széles látókörű tervező építész és tanár volt, az Országos Doktori Tanács regisztrált oktatója. Nyitott, befogadó személyisége szilárd értékrenddel párosult, emberi és alkotói hitelessége megkérdőjelezhetetlen. Alkotói munkásságánál is meghatározóbb volt személyisége az építészképzésben. Tanárként szakmai tapasztalatait, közösségszervező képességét, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét önzetlenül mindenkor a fiatal építészek közösségének javára fordította" – búcsúzott kollégájától Balázs Mihály.

Munkásságát elismerésekkel jutalmazták: 1988-ban az Év Lakóháza-díjat kapott, 1998-ban Ybl Miklós-díjjal tüntették ki, 2008-ban Sátoraljaújhely díszpolgára lett, 2010-ben pedig Möller István Jubileumi emlékérmet vehetett át. 2017-ben lett az MMA levelező tagja. 2015-ben a Magyar Művészet Akadémia Építőművészeti-díját vehette át.

Forrás
Újabb három Építésügyi Műszaki Irányelv-tervezet véleményezhető 2020. július 21-ig
Bővebb ˅
ÉMI,
Titkárság,
2020. június 26.
A megfelelő műszaki szabályozással az építési beruházások – legyen az állami nagyberuházás, vagy lakossági építkezés – műszaki tartalma egyértelműbb, ellenőrzése hatékonyabb lehet, ami a minőségi kivitelezést támogatja.


Az ÉMI ezért meghatározó szerepet vállal a műszaki szabályozásban, kiemelten az építési műszaki irányelvek előkészítése terén. Cél, hogy ezen tevékenységgel híd szerepet töltsön be az építtetők, beruházók és a szakmagyakorlók között. Az ÉMSZB titkárságaként az ÉMI három új irányelvet készített elő, amelyek június 22. és július 21. között véleményezhetők.

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében önkéntesen alkalmazandó módszertan arra, hogy a műszaki előírásokat, minőségi követelményeket hogyan lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol jogszabály, szabvány nem, vagy nem teljes körűen ad útmutatást, ill. olyan esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni. Amennyiben az építésügyi műszaki irányelv által szabályozott területen jogszabály vagy szabvány kerül kiadásra, az Irányelvet vissza kell vonni.

Az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelményeket, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért, elfogadásáért az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság felel, a 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet alapján.

Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) adminisztrációs, titkársági feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. látja el. Az építésügyi műszaki irányelvek célja a szakmagyakorlók és a többi érintett szakmai támogatása, így kérjük, hogy mondja el észrevételeit, javaslatait, amelyeket az építésügyi műszaki irányelvtervezet végleges kialakítása szempontjából megfontolásra érdemesnek tart. A vélemények, javaslatok megosztására az építésügyi műszaki irányelv-tervezetek az ÉMI Nonprofit Kft. weboldalán jelennek meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a véleményezhető építésügyi műszaki irányelvek jelenleg még tervezetek, amelyek a beérkezett vélemények figyelembe vétele mellett átdolgozásra kerülnek elfogadásuk és közzétételük elött! Ugyanakkor jelen formájukban is szerzői és jogvédelem alatt állnak, így engedély nélkül felhasználásuk tilos!

Szakmai véleményezésre közzétett újabb építésügyi műszaki irányelvtervezetek:
(Az adott irányelvet a címére kattintva éri el)

- BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGŰ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKÍTÁSA - Építésügyi műszaki irányelv tervezők részére

- BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT, TÖBBRÉTEGŰ, RAGASZTOTT TÁBLÁS HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK (ETICS-THR) KIVITELEZÉSE - Építésügyi műszaki irányelv kivitelezők részére

- KERÁMIABURKOLATOK KIALAKÍTÁSA

A fenti irányelvtervezetekkel kapcsolatban köszönettel várjuk szakmai javaslatát,
véleményét 2020. július 21-ig a következő ŰRLAPON >>

Forrás
Tájékoztató a vizsgák, beszámolók újraindításáról
Bővebb ˅
MÉK,
Titkárság,
2020. június 25.
Júliusi, augusztusi és szeptemberi vizsga időpontok kerültek megnyitásra.

Elérhető a tájékoztató, az ügyrend és eljárásrend, továbbá a szakmai felkészülést segítő jegyezetek:
http://mek.hu/index.php?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok

Konzultációk nyáron nem lesznek, szeptembertől az akkori járványügyi helyzet függvényében születik döntés erről.

Az elmaradt vizsga helyetti új időpontra a jelentkezőnek nem kell új jelentkezést rögzítenie a rendszerben, ezt a MÉK beállítja. Akik június 24-ig jelezték, hogy a korábbi érvényes jelentkezésük helyett melyik másik meghirdetett időpontban jönnének vizsgázni, azok jelentkezése a kért időpontra átállításra került, amelyről visszaigazolást kaptak. Akik elmulasztották ezt jelezni, azok a vizsga@mek.hu címen tudják ezt a későbbiekben pótolni.

Forrás
Pályázati felhívás - Vedres György-díj
Bővebb ˅
MÉSZ,
Titkárság,
2020. június 24.
A Magyar Építőművészek Szövetségének Elnöksége olyan, 40 év alatti magyar építészek jelentkezését várja, akik oktatási vagy egészségügyi épületek tervezésével kiemelkedő építészeti alkotást hoztak létre, és a megépült épület legkésőbb 2019. december 31-ig használatbavételi engedélyt kapott.


A pályázóknak az alábbiakat kell a részvételhez benyújtaniuk:

- a létesítmény bemutató anyagát digitális formátumban, amely tartalmazza az épület főbb jellemzőit (alaprajzait, metszeteit és homlokzatait) és rövid építészeti műleírást legfeljebb egy oldal terjedelemben,
- legalább 5 db digitális fotót a megvalósult épületről, 300 dpi felbontásban,
- a szerző nyilatkozatát arról, hogy a mű saját szellemi alkotása, vagy ha azt társakkal készítette, úgy milyen arányú a műben jegyzett szerzősége.

A pályázatokat digitális formátumban kell benyújtani a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságán titkar@meszorg.hu e-mail címre 2020. július 10-ig.

A díjat a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöksége ítéli oda - 2020-ban már kilencedik alkalommal. A díjazott a Vedres György-díj díszoklevele mellett nettó 100.000.-Ft, azaz százezer forint elismerésben részesül.

Krizsán András DLA
MÉSZ elnök
Július 1-jén nyit a FUGA!
Bővebb ˅
FUGA,
Titkárság,
2020. június 23.
Nyári nyitvatartás: szerda-szombat 13.00 - 19.00


Ismét várjuk Önöket a könyvesboltban és a kiállítótermekben!

Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében kérjük, hogy látogatásuk alatt viseljenek maszkot, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt, tartsák a megfelelő távolságot és látogatásuk időtartama alkalmanként ne haladja meg az egy órát.

FUGA
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész TovábbképzőFUGA mikrokozmosz
Budapest Építészeti Nívódíja