Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész KamaraChamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:

2020. augusztus 9.
N Y I T Ó L A P
Pályázati felhívás - Budapest Építészeti Nívódíja 2020
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. július 2.
Budapest egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában álló épített örökség fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2020 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.


Jelölhető alkotások köre:

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.


A pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázatot nyújthat be az épület felelős tervezője önállóan vagy az építtetővel (tulajdonossal) közösen (továbbiakban együtt pályázó).
Egy alkotás csak egy pályázatként vehet részt. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat.

A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2017. július 2. – 2020. július 1. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén).

Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, amely korábban már Budapest Főváros Önkormányzata Építészeti Nívódíja, a Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja, vagy Budapest Építészeti Nívódíja elismerésben részesült (díj, elismerő oklevél, kiemelt dicséret, dicséret, jelölt).


A pályaművek díjazása:

A Bírálóbizottság egy díjazottat választ, amelynek a Budapest Építészeti Nívódíja 2020 címet adományozza. Több kiemelkedő színvonalú, a maga nemében példamutató, vagy partnerségben létrejött, de különböző típusú (funkciójú, léptékű) alkotások esetén, a Bírálóbizottság két díjat is kiadhat, továbbá javaslatot tehet Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret odaítélésére. Megfelelő kiemelkedő színvonalú pályamű hiányában a díjat a Bírálóbizottság nem köteles kiadni.
Az elismerés pénzjutalommal is jár, amelyre maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).


A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök:
Dorosz Dávid, Budapest Főváros Önkormányzata, klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes

Tagok:
Erő Zoltán építész, Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főépítész, főosztályvezető
Bardóczi Sándor tájépítész, Budapest Főváros Önkormányzata, mb. főtájépítész
Csapó Balázs építész, Budapesti Építész Kamara, elnök
Soltész Noémi építész
Stempel Jan építész
Szabó Levente DLA, építész
Zsuffa Zsolt DLA, építész


A pályázat kiírója:
Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat lebonyolítója:
Budapesti Építész Kamara

A pályázat informatikai hátterét biztosítja:
Lechner Tudásközpont

A pályázat jellege:
Nyilvános

A részletes kiírás és mellékletei regisztrációt követően letölthetők a www.bpnivodij.hu oldalról.
Továbbképzés - A környezettudatos építés alapjai
Bővebb ˅
HuGBC,
Titkárság,
2020. augusztus 5.
On-line elérhető tananyag, 12 videóelőadás 12 témakörrel, a környezettudatos szemléletet átfogó megismeréséhez.A környezettudatos és a klímatudatos kifejezéseket igen gyakran használjuk, hiszen az éghajlat-változás kihívásai és azok megoldási lehetőségei nap mint nap foglalkoztatnak bennünket. A fogalmak azonban sokszor összekeverednek, a mögöttes tartalom is szerteágazó. Ennek orvoslására dolgozta ki a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) oktatási munkacsoportja elismert szakemberek bevonásával A környezettudatos építés alapjai című online tananyagot. Az egyesület bízik abban, hogy a frissen végzett és a már gyakorló szakemberek is új tudással, a munkájukba beépíthető, jól hasznosítható ötletekkel gazdagodnak.

„Ez az online képzés olyan továbbképzési anyag, amely a környezettudatos és fenntartható tervezéshez, kivitelezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó témákat járja alaposan körbe, és ad részletes információt az egyes szakterületekről” – mondja Barta Zsombor a HuGBC elnöke, fenntarthatósági szakértő. „Minden egyes anyagot a témában nagy gyakorlattal bíró szakemberek állítottak össze és adnak elő, így garantáltan naprakész információkhoz jutnak az érdeklődők.”

A kifejezetten felhasználóbarát, 12 alkalomból álló, egyenként kb. 90 perces mp4 formátumú, képi és hanganyaggal felépített előadásokat az érdeklődők a nekik legmegfelelőbb módon és időpontban sajátíthatják el. A képzési anyag úgy épül fel, hogy azok egyenként is alkalmasak a feldolgozásra és a megértésre.
Szentesi Mária HuGBC alelnök, építészmérnök, a Saint-Gobain Hungary Kft. RIGIPS Divíziójájak műszaki és termékfejlesztési vezetője, a HuGBC oktatási munkacsoportjának vezetője szerint: „A 12 különböző témájú előadás megengedi, hogy mindenki a számára leginkább érdekes vagy fontos területtel ismerkedjen meg. De szívből ajánlom az összes videóanyag megtekintését és elsajátítását, hiszen a teljes tudásanyag ad átfogó képet a környezettudatos építés mai helyzetéről és a benne rejlő lehetőségekről.”


MÉK továbbképzési akkreditáció: 1 pont/tananyag, minimum két tananyag teljesítése esetén (2020/115)

Megrendelés az Építész Továbbképző honlapján

Bővebben a tananyagról a HuGBC weboldalán.


Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)
Az egyesület 2009 óta fogja össze az ingatlanszektor, az építőipar és az építésgazdaság szereplőit, hogy közreműködésükkel részt vegyen a környezettudatos és fenntartható építést előmozdító építészeti szabályozás szakmai kidolgozásában, valamint a környezettudatosság kellő súlyú érvényesítésében. A HuGBC a zöldépítés témakörében szakmai ismeretterjesztő és társadalmi szintű kommunikációt is folytat, emellett szoros kapcsolatban áll felsőoktatási intézményekkel az új technológiák megismertetésének érdekében. A HuGBC elismert magyar tagszervezete a nemzetközi World Green Building Councilnak, így nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodik, élvonalbeli stratégiai elveket, módszertant és gyakorlatokat hoz Magyarországra.

Forrás
Építészeti Szerzői Jogi nyilvántartás
Bővebb ˅
Sólyom Benedek DLA,
Szakmafelügyelet,
2020. augusztus 5.
2020. július 7 -én lépett hatályba a 8/2020. (VI.26.) MvM rendelet, amely az építészeti szerzői jog nyilvántartásának szabályait rögzíti.

A miniszteri rendelet az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNy) részét képező adatbázis (Nyilvántartás) létrehozásáról rendelkezik, amelyet a Lechner Tudásközpont üzemeltet.
A Nyilvántartás az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer, amely segíti az építésügy naprakész tájékoztatását. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás keretein belül egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotás jogosultjainak adatairól. Ez az adatbázis egyben lehetővé teszi azt is, hogy visszamenőlegesen is lehessen önkéntesen nyilatkozni az építészeti szerzői jogokról.

Kötelező nyilatkozatadás: a tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező (Felek) közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció tervező általi átadását követő harminc napon belül a Nyilvántartás részére átadják a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó és az Étv. 59/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat.
A nyilatkozattételt a Felek bármelyike kezdeményezheti, de mindkét fél jóváhagyása szükséges hozzá. A Nyilvántartás üzemeltetője megvizsgálja, hogy az építészeti alkotás nem tartozik-e az Étv. 2. § 41. pontja szerinti nemzeti tervvagyon körébe. (Amennyiben oda tartozik, Üzemeltető visszautasítja a nyilatkozat nyilvánosságra hozatalát, amennyiben nem a nemzeti tervvagyon része, úgy közleményt helyez el honlapján és az e-epites.hu oldalon, majd 15 napon belül Nyilvántartásba veszi, ha addig vitatottság kezdeményezésére nem kerül sor.)

Önkéntes nyilatkozatadás: e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében alkalmazható, ahol bármely szerzői jogi jogosult nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, valamint arról, hogy tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll-e.
A nyilatkozattétel hatályossá válásához ez esetben nincs szükség az építtető jóváhagyására. Az eljárás a továbbiakban megegyezik a kötelező nyilatkozatadás lépéseivel.

Vita esetén az építészeti alkotás adatlapján a „vitatott” jelölést helyezi el az Üzemeltető, amíg írásos megegyezés vagy jogerős bírósági ítélet születik a szerzőségről.

A Nyilvántartás nyilvános adatai 2021. január 1. napjától elektronikusan, bárki számára hozzáférhetőek.

A nyilatkozatot az Üzemeltető weboldaláról letölthető papíralapú formanyomtatványon kell benyújtani.
kötelező nyilatkozat nyomtatvány
önkéntes nyilatkozat nyomtatvány


Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás kezelésével, felhasználásával kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az eszjny@lechnerkozpont.hu e-mail címre küldheti meg.


Étv. 59/B. § (1)
"a) a nyilatkozattevő adatai:
aa) központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító,
ab) a nyilatkozattevő neve,
ac) a nyilatkozattevő jogállása,
b) a szerző (tervező) adatai, amennyiben nem tiltotta meg neve feltüntetését:
ba) neve,
bb) kamarai azonosítója,
c) a szerzői vagyoni jogosult adatai:
ca) neve,
cb) lakcíme vagy székhelye,
cc) természetes személy esetében anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító igazolványának típusa és száma,
cd) nem természetes személy esetében cégjegyzékszáma vagy a bírósági nyilvántartásba vétel adatai,
ce) kamarai azonosító,
cf) telefonszám,
cg) e-mail cím,
ch) a jogszerzés módja."


ÉTV. 2. § 41.
"Nemzeti tervvagyon: az építészeti alkotásoknak az állam és az önkormányzat tulajdonába tartozó építészeti-műszaki dokumentációi – a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő építészeti-műszaki dokumentációk kivételével – valamint az azok vonatkozásában az államot és az önkormányzatot,
a) a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
b) a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a, 60. §-a, 67. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
c) a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 14. § (1) bekezdése alapján megillető szerzői felhasználási jogok,
d) 1970. január 1-jét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 599. § (3) bekezdése alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
e) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (4) bekezdése és 30. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok,
f) az 55/A. § (3) bekezdése alapján megillető felhasználási jogok vagy vagyoni jogok
összessége, ideértve az állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre készült épületek azon építészeti-műszaki dokumentációit is, amelyen a megrendelő a szerzői vagyoni jogokat vagy a felhasználási jogokat megszerezte."

forrás
Pályázati felhívás - Főépítészi Életmű Díj, Az Év Főépítésze Díj
Bővebb ˅
www.foepiteszek.hu,
Titkárság,
2020. augusztus 4.
Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozására

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította Az Év Főépítésze Díj -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját. A Díj első alkalommal az V. Országos Főépítészi Konferencián került átadásra, majd ezt követően minden évben.

A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele minimum 20 éves főépítészi gyakorlat. A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben, további díjként megkaphatja.

A javaslatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 27.

Amennyiben a díjak valamelyikének adományozására javaslatot kíván tenni, azt a javasolt személy szakmai munkásságának részletes bemutatásával és szöveges indoklással fenti határidőig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégiumhoz e-mailben vagy postai úton (foepiteszek@foepiteszek.hu; postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)

Főépítészi Díj felhívás 2020.

Főépítészi Díj eddig díjazottak

Főépítészi Díj alapító okirat


Salamin Ferenc
Országos Főépítészi Kollégium
elnök

Forrás
Tűzvédelmi műszaki irányelv
Bővebb ˅
www.katasztrofavedelem.hu,
Titkárság,
2020. augusztus 3.
Kibővült a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv


Fotó: Szőke Péter BM OKF

A tűzvédelmi szakemberek javaslatainak figyelembevételével egy munkacsoport elkészítette a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv módosítását. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és tűzmegelőzési főosztályának munkatársai által közösen, külső szakemberek bevonásával kidolgozott módosításban foglaltakat 2020. július 20-tól lehet alkalmazni.

A tűzvédelmi műszaki irányelv több lényeges módosítást tartalmaz. A jövőben segítséget nyújt a tervezőknek és szakértőknek abban a kérdésben, hogy a tűztávolságon belüli, szemben álló homlokzatoknál mely épületrészek nem befolyásolják a tűz terjedését. Így ezeket az épületrészeket – bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem kell figyelembe venni a tűztávolság számításakor.

Az irányelvbe új megoldások kerültek arról, hogyan kell kialakítani a 120°-nál nagyobb szögben találkozó, különböző tűzszakaszokhoz tartozó homlokzatoknál a homlokzati síkból kiugró függőfolyosókat és erkélyeket, hogy azok meggátolják a tűz terjedését.

Bővült az azonos tűzszakaszba tartozó szintek között a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosítására alkalmas megoldások (függönyfal és ahhoz kapcsolódó tűzterjedési gát szerkezete), valamint az épületgépészeti csövek és villamos szerelvények átvezetéseit érintő megoldások köre is.

Megjelentek a tűzvédelmi műszaki irányelvben a növényekkel beültetett tetőfödémek kialakításai, a megfelelő tűzgátló lineáris hézagtömítés feltételei, valamint a gépészeti szerelvények terhét hordozó aknafalak kialakítására alkalmas építményszerkezetek.

Bővült a melléklet a gépészeti vezetékek átvezetései tűzgátló lezárásainak kialakításaival, a tűzterjedés elleni gátak javasolt megoldásaival, a megfelelő tűzgátló lezárások kialakításainak feltételeivel, bekerültek az irányelvbe olyan fényképek, amelyek jó kivitelezési példákat mutatnak be, emellett a felhasználók dokumentummintát is találnak a beépítési nyilatkozatra.

A tűzvédelmi műszaki irányelv letölthető a katasztrófavédelem honlapjáról.


Forrás
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. július 30.
Változik az örökségvédelmi bírságról és a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló rendelet, hatályát veszti a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló rendelet.
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.09.01 -től hatályos:
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása


2020.09.01 -től hatályát veszti:
A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

Szabad szemmel: Sopron és Észak-Burgerland
Bővebb ˅
Építész Továbbképző,
Titkárság,
2020. július 30.
Tanulmányút (továbbképzés) az Építész Továbbképző szervezésében
Tisztelt Résztvevő!

Az Építész Továbbképző korábban számos külföldi szakmai tanulmányutat indított, amelyek évek óta nagy érdeklődés mellett sikeresen zajlottak. Az elmúlt hónapokban ezek az utazások természetesen szüneteltek, de terveink és lelkesedésünk változatlan, és őszintén bízunk benne, hogy hamarosan pótolhatjuk az elmaradt hosszabb, távolabbi utakat, illetve újakkal is jelentkezhetünk.

Hálásan köszönjük korábbi útitársaink biztatását a folytatást illetően. Azt még mi sem látjuk, hogy repülős távolságban lévő úticéljainkat ez év második felében, vagy már csak jövőre érhetjük-e el újra. Azonban nem szeretnénk, ha a közös felfedezés élményét, a hűséges törzsutasainkkal együtt töltött idő örömét idén teljesen mellőznünk kellene.

Tartozásunk is van, mert az elmúlt évek során számtalan messzi vagy még messzebbi tájra, kultúrvidékre eljutottunk, de szűken vagy történelmi értelemben vett hazánk területeit méltatlanul hanyagoltuk. Ezért szeretnénk néhány rövidebb, országon belüli vagy az országhatáron kicsit átlépő új utazással lehetőséget adni az élményszerzésre. Ezeket az utakat jellemzően 3-4 naposra tervezzük, busszal utazunk, és nem távolodunk el annyira, hogy akár egy hirtelen jövő országközi utazási korlátozás kellemetlenséget okozhasson. Mindemellett szigorúan ügyelünk az egészségügyi óvintézkedésekre, és ezt partnereinktől is elvárjuk.

Első ilyen utazásunk - kicsit a korábban tervezett Duna-menti Kastélyok túra elemeiből felhasználva - Sopron, a Fertő-kultúrtáj, illetve Várvidék (avagy Őrvidék, Burgenland) nevezetességeit járja körbe hamarosan. Baliga Kornél szakértő vezetésével pedig olyan új ismeretekhez juthatunk, amelyek bizton érdekesek azoknak is, akik esetleg korábban már jártak a programban szereplő helyek valamelyikén. Utazásunk bázisa Sopron, minden este ide visszatérve pihenhetjük ki a nap fáradalmait, és idézhetjük fel korábbi közös útjainkat.

Időpont: 2020. augusztus 27-30.

Túravezető: Baliga Kornél építőművész, belsőépítész
csoportkísérő: Szendrei Zsolt


Tervezett program:

1. nap (aug. 27., csüt.):
https://goo.gl/maps/UCQbbsyZqai2ui1x5
07:00-09:00 utazás (154km/1:38’)
09:00-11:00 Csorna, Premontrei prépostság, templom, könyvtár
11:00-11:45 utazás (33km/36’)
11:45-14:45 Fertőd (Eszterháza) Esterházy-kastély, bábszínház, orangerie, rózsakert
14:45-15:00 utazás (3km/4’)
15:00-15:30 Fertőszéplak Golgota, Mindenszentek temploma
15:30-15:45 utazás (8km/10’)
15:45-16:15 Hidegség, Árpád-kori templom
16:15-16:30 utazás (7km/8’)
16:30-17:30 Nagycenk, Széchenyi-kastély, Széchenyi Mauzóleum
Sopron, szabad program
szállás: Sopron

2. nap (aug. 28., péntek):
Sopron: Stornó ház, Fabrícius ház, Kecske templom és kolostor, Szent György-templom, stb.
Sopronbánfalva: Pálos- Karmelita templom és kolostor(szálloda), Mária Magdolna-templom
Fertőrákos: Püspöki Palota, Kőfejtő, Mitrasz szentély
Fertőmeggyes (Mörbisch): gyalogos határ, séta
szállás: Sopron

3. nap (aug. 29., szombat):
09:00-10:00 utazás (40km/38’)
10:00-12:00 Fraknó (Forchtenstein): Esterházy várkastély
12:00-12:30 utazás (27km/23’)
Kismarton (Eisenstadt):
12:30-14:00 ebédszünet
14:00-17:00 Esterházy-kastély, városnézés
17:00-17:20 utazás (14km/14’)
17:20-19:30 Ruszt: városnézés
19:30-20:00 utazás vissza Sopronba (20km/23’)
szállás: Sopron

4. nap (aug. 30., vasárnap):
https://goo.gl/maps/S7HQnWkBHajpFof29
08:00-09:00 utazás (53km/53’)
09:00-09:30 Boldogasszony (Frauenkirchen): Bazilika
09:30-09:45 utazás (6km/6’)
09:45-11:00 Féltorony (Halbturn) Harrach, majd Habsburg-kastély
11:00-12:00 utazás (56km/44’)
12:00-13:30 Schlosshof: Savoyai- Habsburg-kastély
13:30-14:00 utazás (17km/15’)
14:00-15:30 Eckartsau, Habsburg–kastély
15:30-15:45 utazás (13km/12’)
15:45-16:30 Bad-Deutsch Altenburg: Marien Kirche
16:30-16:45 utazás (4km/7’)
16:45-18:00 Hainburg: belvárosi séta (+ápolási otthon)
18:00-20:30 utazás haza, Budapestre (210km/2:14’)
kb. 20:30 érkezés Budapest XI. Műegyetem rakpartra

(A program részleteiben még változhat.)


Az utazás várható részvételi díja kb. 52.000 Ft/fő, amely tartalmazza:
- utazás különbusszal a teljes út során
- elhelyezés középkategóriás belvárosi szállodában, kétágyas szobákban, reggelivel
- szakmai idegenvezetés és segédanyagok
- idegenvezető szett használata
nem tartalmazza:
- napközbeni ellátás
- múzeumi és egyéb belépők
- utasbiztosítás, amely cégünknél külön köthető

Reméljük, útitervünk elnyerte tetszését.
Jelen hír az érdeklődés felmérésére szolgálja. Kérjük, mihamarabb jelezze nekünk, ha csatlakozna az utazáshoz.

Várjuk jelentkezését, hogy ismét együtt utazhassunk.


Üdvözlettel:
Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
epitesztovabbkepzo@chello.hu
telefon: 30/647-1415, 1/784-1791
Pályázati felhívás - Makovecz Vándoriskola felvételi 2020
Bővebb ˅
orszagepito.net,
Titkárság,
2020. július 29.
Olyan pályakezdő építészek jelentkezhetnek, akik önálló tervezőként, vállalkozóként az építészeti tervezést magas színvonalon, közösségben kívánják művelni.
A Kós Károly Egyesülés 1989-ben alapította meg a posztgraduális képzést adó Vándoriskolát, ahol eddig közel száz építész szerzett diplomát.

A Vándoriskola, Makovecz Imre vezetésével indult szellemi műhely, amelyben az építészeti gyakorlatot a Kós Károly Egyesülés építész, tájépítész irodáiban lehet elsajátítani szerkesztői, feldolgozói és önálló tervezési feladatokon keresztül. A vándorépítészek a három éves munkaviszony ideje alatt elméleti képzéseken (előadások, tervezési pályázatok, táborok, szakmai kirándulások és elméleti kutatások) is részt vesznek.

A pályázat részvételi feltétele a feladatkiírás szerinti tervezési feladat elkészítése és a pályázó fontosabb munkáit, alkotásait bemutató portfólió beadása, valamint a személyes meghallgatáson való részvétel.

A pályázaton eredményesen szereplő, felvett jelentkezők októbertől alkalmazásba kerülnek.

Felvételi kiírás 2020

Tervezési helyszín (Hercegkút, temető) közös bejárásának időpontja:
2020. augusztus 14. 10 óra.
Egyéni bejárásra is van lehetőség. Ez esetben segítséget a település Polgármesteri Hivatalában lehet kérni.

A pályázat és portfólió benyújtásának határideje:
2020. augusztus 31. 16 óra
Helyszín: 1024 Budapest, Margit körút 5/a., Axis Építésziroda
e-mail: salamin.ferenc@gmail.com

Személyes meghallgatás időpontja:
2020. szeptember 5. 9.30 óra
Helyszín: 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25. – MMA terme

Felvételi és pályázati eredményhirdetés:
2020. szeptember 5. 13 óra

További információk

Forrás

Pályázati felhívás - Gábor Dénes-díj
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. július 28.
A Díj - amelyet évente általában heten nyerhetnek el - az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.


A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, – akik itthon, vagy határainkon túl – a természettudományos szakterületek valamelyikén:

- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
- személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

A jelölés határideje: 2020. október 10.

Felterjesztési felhívás 2020
Általános tájékoztató 2020
Adatlap 2020


2020-ban emlékezünk meg Gábor Dénes születésének 120., majd 2021-ben a Nobel-díjnak részére történő odaítélésének 50. évfordulójáról. A fenti két neves évforduló megünnepléséhez megemlékezési emlékprogram-sorozat indul, amelynek részleteit a Gábor Dénes-díj honlapján és facebook oldalán lehet követni.
Megjelent egy virtuális esszékötetet "LÁTOMÁSOK KORONAVÍRUS IDEJÉN - Elég érett-e a társadalmunk?" címen, amelyben Gábor Dénes-díjasok gondolati olvashatók a jelenkori pandémiás helyzet tükrében.


NOVOFER Alapítvány
a Műszaki Szellemi Alkotásért
Gábor Dénes-díj

Forrás
Pályázati felhívás - SHARE Future Projects Awards 2020
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. július 27.
A Pro Event Association és a Budapesti Építész Kamara a Közép- és Kelet-Európa területén elért építészeti eredmények bemutatása érdekében pályázatot hirdet, kiemelt hangsúlyt fektetve a befejezetlen projektekre.


A pályázat célja, hogy az esztétikai és technikai kritériumokon felül a társadalmi, kulturális és gazdasági életminőségre gyakorolt hatása alapján értékelje a projekteket.

A pályázatokat nemzetközi zsűri bírálja.
A pályázat angol nyelvű.


Pályázat menete:

- Az első szakaszban a regisztrált projektek nemzeti szintű kiválasztása történik. A kiválasztott projektek bekerülnek a verseny második szakaszába.

- A második szakaszban a pályázat két képviselője bemutatja a projektet a nemzetközi zsűri és a közönség előtt a SHARE Nemzetközi Építész és Mérnök Fórum budapesti rendezvényén 2020. november 3. napján, ahol a nemzeti győztes is kiválasztásra kerül.

- A harmadik szakaszban a nyertes nemzeti projektet a pályázat két képviselője ismerteti a nemzetközi zsűri előtt, amely végül kiválasztja a verseny hivatalos nemzetközi győztesét.


Időrend:

- Projekt regisztrációja - 2020. október 17-ig
- A jelöltek listájának közzététele - 2020. október 27.
- A kiválasztott projektek bemutatása - 2020. november 3.
- A nemzeti nyertes kiválasztása - 2020. november 3.
- A díjazott nemzeti projekt bemutatása a SHARE Nemzetközi Fesztiválon - később meghatározott időpontban
- Nagydíj Gála - később meghatározott időpontban


Projekt kampány jelentkezés: shareawards@abplusevents.com

Részletes kiírás és mellékletei: https://share-architects.com/share-future-projects-hungary-2020-awards
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. július 24.
Hatósági eljárásokat és településfejlesztést érintő jogszabályváltozások
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.07.24 -től hatályos:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész Továbbképző
Budapest Építészeti Nívódíja