Cégnyilvántartás

A kamarai törvény (1996. évi LVIII.) vonatkozó rendelkezései szerint, azon vállalkozások (ideértve a cégeket társasági formájuktól függetlenül, illetve az egyéni vállalkozókat), amelyeknek főtevékenysége a törvényben rögzített mérnöki, illetve építészeti tevékenység, cégregisztrációt is kell kezdeményezniük a Magyar Építész Kamara által, országosan egységesen vezetett cégnyilvántartásba, a hivatalos cégbejegyzést, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követően.

A cégregisztráció elektronikus úton történik, amely során a kérelmező által rögzített adatok alapján elektronikusan készített adatlapot a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarához kell eljuttatni. A területi kamara a regisztráció aktiválásáról igazolást állít ki, amely tartalmazza a regisztrációs számot
(C-xx-xxxx)

Cégregisztráció