Szervezeti felépítés

Taggyűlés

Az aktív tagok legfőbb döntéshozó fóruma. Hatásköre a Rendes- és Rendkívüli Tisztújítás. Egyéb hatásköreit a Területi Küldöttgyűlés látja el.

Területi Küldöttgyűlés

A választott területi küldöttek legfőbb döntéshozó fóruma. A Rendes- és Rendkívüli Taggyűlést helyettesítő szervezeti egység.

Elnökség

Választott vezető testület, a legfőbb ügyintéző szerv, amely a Taggyűlés (Területi Küldöttgyűlés) határozatait végrehajtva irányítja a szakmai munkát.

Titkárság

Megbízott ügyviteli szerv, amely ellátja a kamara hatáskörébe utalt közigazgatási feladatokat, és segíti a szervezeti egységek adminisztrációs kötelezettségeit.

Felügyelő Bizottság

Választott ellenőrző testület, amely felügyeli a szervezeti egységek működését és gazdálkodását, a (jog)szabályok és határozatok betartását.

Etikai-Fegyelmi Bizottság

Választott ügyintéző testület, amely közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában, és első fokon lefolytatja az etikai-fegyelmi eljárásokat.

Választási Jelölőbizottság

Választott ügyintéző testület, amely a tisztújítás előkészítéseként összeállítja az egyes tisztségekre választható jelöltek névsorát.

Szakmafelügyelet

Kinevezett ügyintéző testület, az Elnökség munkaszerve, amely ellenőrzi az építészeti tevékenység jog- és szakszerűségét.