Jogosultság igénylés

Jogosultság igénylés

A tervezői, szakértői és az egyéb – névjegyzéki nyilvántartáshoz kötött – szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltétele, hogy a szakmagyakorló be legyen jegyezve a kamara által vezetett névjegyzékbe. A jogosultság bejegyzése kérelemre, illetve az energetikai tanúsítók esetében bejelentéssel történik. A tervezők és a szakértők a névjegyzéki bejegyzéssel egyúttal a kamara tagjává is válnak. Kamarai tagfelvételt külön is lehet kérni, azonban a tagság önmagában nem biztosít szakmagyakorlási jogosultságot.

Építészet, belsőépítészet, táj-és kertépítészet szakterületen tervezői jogosultság bejegyzésének feltétele a szakirányú egyetemi (MSC, MA) végzettség és annak megszerzését követő 2 éves, településtervezés szakterületen 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A tűzvédelmi tervezőkre külön feltételek vonatkoznak.

A szakértők névjegyzéki bejegyzésének feltétele a szakirányú egyetemi (MSc, MA) végzettség mellett a megfelelő 8 éves szakmai gyakorlat, amit részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzzal is igazolni kell.

A felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök esetében a bejegyzés feltétele a megfelelő szakirányú végzettség mellett a 3-5 éves szakirányú szakmai gyakorlat.


A jogosultság bejegyzése három fázisban, kérelemre történik.

- Elsőként előzetes eljárás lefolytatását kell kérni a lakóhely szerint illetékes területi építész kamarától, amely során a végzettség és a szakirányú szakmai gyakorlat megléte kerül vizsgálatra. Amennyiben a feltételek teljesülnek a kérelmezni kívánt jogosultság bejegyzéséhez, úgy az eljárásról igazolás kerül kiállításra. Az előzetes eljárás ingyenes.

- Második lépcsőben az előzetes eljárás pozitív tartalmú igazolásával jogosultsági vizsgára kell jelentkezni a Magyar Építész Kamaránál. A vizsgadíj 34.000,- Ft. A vizsga sikeres teljesítéséről bizonyítvány készül.

- Harmadik fázisban a jogosultsági vizsga bizonyítvány birtokában lehet beadni a bejegyzési kérelmet, szintén a lakóhely szerint illetékes területi építész kamarához. Az eljárás alapdíja 30.000,- Ft. A szakmai gyakorlatot újra igazolni nem kell.


Előzetes eljáráshoz szükséges mellékletek:

- Szakmai gyakorlat igazolás
Az igazolást csak a kért jogosultságnak megfelelő jogosultsággal rendelkező egy vagy több tervező (természetes személy szakmagyakorló) adhatja ki, a nyomtatvány melléklete szerinti formában és tartalommal. Az igazolt tevékenység felsorolását havi bontásban kell megadni úgy, hogy azok időbeni átfedések nélkül kitegyék a szükséges 2 évet (pl: 2022.01.-2022.06. és 2022.05.-2022.07. = 7 hónap). Gyakorlatnak a 10 éven belül teljesített, illusztrált tevékenység fogadható el.
"Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni."

- Szakirányú szakképzettség igazolása (diploma másolat)
Amennyiben kérelmét postai úton vagy elektronikusan e-mailben küldi meg, úgy a másolat eredetivel való megegyezőségéről nyilatkoznia kell. Ennek formája a másolatra kézzel írt szöveg: "Nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik" + saját kezű aláírás. Személyes benyújtás esetén, eredeti diploma bemutatását követően a Titkárság elvégzi a hitelesítést.

- A végzett szakmai tevékenység illusztrált dokumentálása (portfólió) fényképekkel, tervrészletekkel (benyújtása csak elektronikus úton) - csak tervezői jogosultság kérelemhez.

Az előzetes eljárás kérelem a beadást követő elnökségi ülésen (két hetente kedd, kivéve nyári és karácsonyi ügyviteli szünet) napirendre kerül. A döntés (amely lehet hiánypótlás, pozitív igazolás, negatív igazolás) 8 napon belül e-mail-ben (pozitív igazolás) vagy postai úton, ajánlott tértivevényes formában (hiánypótlás, negatív igazolás), a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.

Az előzetes eljáráshoz szükséges nyomtatványokat innen lehet letölteni.


Bejegyzéshez szükséges mellékletek:

- Előzetes eljárás pozitív tartalmú igazolása
- Jogosultsági vizsga bizonyítvány
- Eljárási díj befizetésének igazolása
A bejegyzés díja 30.000,- Ft (több jogosultság egyidejű igénylése esetén összesen 40.000,- Ft), amelyet személyes benyújtás esetén a Titkárságon készpénzben vagy bankkártyával lehet fizetni. A díj fizethető átutalással a BÉK 10200902-32712786 számú számlájára is. A befizetésről a bejegyzést követően számlát állítunk ki.

A bejegyzési kérelem 8 napon belül elbírálásra kerül, a határozat postai úton, ajánlott tértivevényes formában, a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.

A bejegyzéshez szükséges nyomtatványokat innen lehet letölteni.

Az előzetes eljáráshoz, illetve a bejegyzéshez szükséges nyomtatványokat és mellékleteit (együtt kérelem) személyesen, postai úton, illetve elektronikusan (e-mailben) is be lehet nyújtani. Jogosultsági vizsgára online lehet jelentkezni a Magyar Építész Kamara weboldalán.