Segédletek

Az építkezés folyamatát számos jogszabály és helyi előírás befolyásolhatja és segítheti.
Egy helyre gyűjtöttünk néhány fontos információt a könnyebb tájékozódás érdekében.

Településképi Arculati Kézikönyv

A települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása és védelme érdekében 2017 és 2019 között elkészültek a településképi arculati kézikönyvek, amelyek hiánypótló módon teremtenek lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.
Kézikönyv minden magyarországi településen készült. A Budapest Településképi Arculati Kézikönyv és Budapest egyes kerületeinek Településképi Arculati Kézikönyvei letölthetők a BÉK weboldaláról is, és minden településé hozzáférhető a Lechner Tudásközpont által összeállított, Településképi Arculati Kézikönyvek elnevezésű honlapon, valamint a helyi önkormányzatok honlapjain is.
A kézikönyvek nem kizárólag szakembereknek készültek, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadványok. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatják be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
A települések számára a kézikönyv meghatározza a településkép jellemzőit, az ennek szempontjából egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek.


Nemzeti Mintaterv Katalógus

A Nemzeti Mintaterv Katalógus elsődleges célja a Magyar Falu Programhoz kapcsolódóan a lakossági építkezések támogatása és a magyar vidék épített környezetének minőségének növelése. Ennek érdekében egy tájegységi karaktereket is hordozó, interneten ingyenesen elérhető családi ház tervadatbázist fejlesztett a Miniszterelnökség és szakmai háttérintézménye a Lechner Tudásközpont. Az alkalmazásnak köszönhetően a magyar családok olcsóbban és gyorsabban szerezhetnek be szakmailag elbírált, valamint műszakilag ellenőrzött, helyszíni adaptálásra alkalmas, egyszerű bejelentésre előkészített tervdokumentációt. Egy helyen találhatják meg a legfontosabb információkat és tudásanyagokat, ami segíti a tervválasztást és a felkészülést az építkezésre.
A mintatervek révén a fészekrakó magyar családok hiteles iránymutatást kapnak a tervezett épület részletes építési költségeiről is. A letölthető terveket helyi adaptáló építészek alakítják a család telkéhez, biztosítva ezzel a helyi szabályozásnak való megfeleltetést, a tájegységi és helyi építészeti jellegek beépítését, a helyi kultúra életben tartását. A Nemzeti Mintaterv Katalógus a 2016-ban megalkotott településkép-védelmi szabályozás szemléletformáló szerepével összhangban áll, a tervek helyi építészeti adaptációval a Településképi Arculati Kézikönyvekben meghatározott minőségi elvárásoknak megfelelően kerülnek megépítésre.