A Kamaráról

A Budapesti Építész Kamara (BÉK) köztestületként elvégzendő hivatali feladatai mellett ellátja a tagság érdekvédelmét és keretet nyújt a szakma önigazgatásához. Fontos célja, hogy nőjön az építész és egyéb társszakmák társadalmi elismertsége, erősödjön a tagok szakmai közössége, valamint a szélesebb közönség körében is fokozódjon az építészet iránti érdeklődés, fejlődjön az építészeti kultúra.

A BÉK a Magyar Építész Kamarát alkotó 19 területi kamara egyike. Önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, amely törvényben előírt közfeladatokat lát el az építészeti és kapcsolódó tevékenységek jogszerűségének és magas színvonalának biztosítása érdekében. Ezzel egyszerre szolgálja az építészek és a társterületeken dolgozó egyéb szakemberek, valamint az építtetők, a megrendelők érdekeinek védelmét.

A BÉK – amely tagjainak és nyilvántartottjainak közel 4500 fős létszámával a területi kamarák közül a legnagyobb – 1997. január 6. óta működik, a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1996-ban elfogadott törvénnyel összhangban.
Közfeladatai körében területi (Budapest) illetékességgel vezeti a tervezők és szakértők névjegyzékét építészet, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, valamint településrendezés szakterületen, továbbá nyilvántart épületenergetikai tanúsítókat, felelős műszaki vezetőket és műszaki ellenőröket. Országos illetékességgel vezeti a területrendező tervezők névjegyzékét, valamint ellátja a szakterületébe tartozó külföldi oklevelek elismeréséhez kapcsolódó feladatokat is.