Kérjük, válasszon a témakörök közül!

Szeretnék tervezői jogosultságot szerezni, mit kell tennem?

Építészet, belsőépítészet, táj-és kertépítészet szakterületen a bejegyzés feltétele a szakirányú egyetemi (MSC, MA) végzettség és annak megszerzését követő 2 éves, településtervezés szakterületen 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat megléte. A jogosultság bejegyzése kérelemre történik, a bejegyzéssel egyidejűleg a kamara tagjává is válik. (Tagfelvételt külön is lehet kérni, azonban önmagában nem biztosít szakmagyakorlási jogosultságot.) A kérelmet a lakcím szerint illetékes területi (megyei) építész kamarához kell beadni.

A nyomtatványt és mellékleteit (együtt kérelem) személyesen, postai úton, illetve elektronikusan (e-mailben) is be lehet nyújtani.Építészet (É), Belsőépítészet (BÉ) bejegyzési kérelem nyomtatvány
Táj- és kertépítészet (K) bejegyzési kérelem nyomtatvány
Településtervezés (TT, TK) bejegyzési kérelem nyomtatvány

Szükséges mellékletek:
 • Szakmai gyakorlat igazolás
Az igazolást csak a kért jogosultságnak megfelelő jogosultsággal rendelkező egy vagy több tervező (természetes személy szakmagyakorló) adhatja ki, a nyomtatvány melléklete szerinti formában és tartalommal. Az igazolt tevékenység felsorolását havi bontásban kell megadni úgy, hogy azok időbeni átfedések nélkül kitegyék a szükséges 2 évet (pl: 2020.01.-2020.06. és 2020.05.-2020.07. = 7 hónap)

"Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni."

 • Szakirányú szakképzettség igazolása (diploma másolat)
Amennyiben kérelmét postai úton vagy elektronikusan e-mailben küldi meg, úgy a másolat eredetivel való megegyezőségéről nyilatkoznia kell. Ennek formája a másolatra kézzel írt szöveg: "Nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik" + saját kezű aláírás.
Személyes benyújtás esetén, eredeti diplomájának bemutatását követően a Titkárság elvégzi a hitelesítést.

 • Eljárási díj befizetésének igazolása
A bejegyzés díja 30.000,- Ft (több jogosultság egyidejű igénylése esetén összesen 40.000,- Ft), amelyet személyes benyújtás esetén a Titkárságon készpénzben vagy bankkártyával lehet fizetni. A díj fizethető átutalással a BÉK 10200902-32712786 számú számlájára is. A befizetésről a bejegyzést követően számlát állítunk ki.

A kérelem, a beadást követő elnökségi ülésen (minden páros hét kedd, kivéve nyári és karácsonyi ügyviteli szünet) napirendre kerül. A döntés (amely lehet bejegyzés, hiánypótlási felhívás, elutasítás) az ülést követő 8 napon belül postai úton, ajánlott tértivevényes formában, a megadott levelezési címre kerül kiküldésre.

Mi a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés/ jogosultsági vizsga?

A névjegyzéki bejegyzés feltétele, a bejegyzést követő egy éven belül, a bejegyzett jogosultság szakterületének megfelelő jogosultsági vizsga teljesítése. A vizsga elmulasztása a jogosultság törlését eredményezi. (Az energetikai tanúsítóknak a bejegyzést megelőzően kell vizsgát tenni). A vizsgát a Magyar Építész Kamara szervezi. Vizsgára jelentkezni a https://jva.mek.hu/ oldalon lehet. A vizsga egy általános és egy különös részből áll. További részletes információ a https://mek.hu/?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok oldalon.

Szeretnék külföldön dolgozni, de igazolnom kell, hogy Magyarországon jogosult vagyok rá. Mi kell ehhez?

A külföldi hatósági bizonyítványhoz igazolnia kell végzettségét, illetve kamarai tagságát (amennyiben rendelkezik vele, és nem a Budapesti Építész Kamara tagja).

A bizonyítvány tartalmazza:

 • végzettségét, amely megfelel/nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelvében foglalt követelményeknek
 • kamarai tagságát (amennyiben rendelkezik vele)
 • tervezői jogosultságát Magyarországon (amennyiben rendelkezik vele)

A nyomtatvány itt tölthető le.
Az eljárási idő 30 naptári nap.

A hatósági bizonyítvány csak magyar nyelven áll módunkban kiállítani.

Mi az a szakmai továbbképzés? Mik azok a pontok és mennyit kell összegyűjtenem? - Tagsághoz kötött jogosultságok

A névjegyzéki bejegyzést követően megkezdődik az 5 éves továbbképzési időszak. Ennek lejártakor igazolni kell 20 szakmai pontot, és egy érvényes kötelező továbbképzést.


Több jogosultság esetén a kreditpontok mindhez felhasználhatóak, és nem kell jogosultságonként újabb 20 pontot gyűjteni.
Egy időszak hosszabbítást követően a pontok nem nullázódnak, a megszerzés dátuma +5 év a pont lejárata.

A 70 éves kor feletti tagoknak, és nyilvántartottaknak minden esetben 5 pontot, és egy kötelező továbbképzést kell igazolniuk.

A szakmai pontokat, és a kötelezőt a továbbképzéseken való részvétellel, online (http://www.epitesztovabbkepzo.hu) lehet megszerezni, vagy a Szakmai továbbképzési szabályzat függelék alapján titkárságunkon elbíráltatni.

Ezen felül különleges szakmai teljesítményekért a Magyar Építész Kamara honlapján az egyéni pontbírálati kérelemmel lehet pontot szerezni:
http://mek.hu/index.php?link=Tovabbkepzest-keresoknek

Amennyiben nem használom a jogosultságom, tudom azt szüneteltetni?

Amennyiben Ön jelenleg nem használja jogosultságát, de későbbiekben még szeretné, lehetősége van kérni annak szüneteltetését.
Tagsághoz kötött jogosultság szüneteltetése esetén, lehet kérni a tagság felfüggesztését is.

Tagság felfüggesztése és jogosultság egyidejű szüneteltetése:
- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.2. (2) bekezdés)
- visszamenőleges felfüggesztésre nincs lehetőség,
- felfüggesztés ideje alatt tagdíjfizetési kötelezettség nincs, azonban a tagság és/vagy tervezői/szakértői jogosultság szüneteltetése mellett aktívan maradt, külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (MV, ME, TÉ, TR) után, éves névjegyzéken tartási díjat kell fizetni, amelynek összege a mindenkori tagdíj 50% -a,
- kamarai tagság felfüggesztése esetén a tervezői/szakértői jogosultságok is automatikusan szüneteltetésre kerülnek,
- felfüggesztés nem adható, ha a tagsághoz kötött szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- kamarai tagság felfüggesztésének tényéről - ha a kérelmező a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának is tagja - az igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetője értesítést kap,
- a kamarai tagság max. 5 évig függeszthető fel (1996. évi LVIII. törvény 31. § a) pont). A felfüggesztés helyreállítása kérelmező feladata. A kérelem beadásának elmulasztása esetén - külön értesítés nélkül - a kamarai tagság megszűnik, és a kapcsolódó jogosultság(ok) törlésre kerül,
- a tagi státusz felfüggesztésének helyreállítási díja az aktuális tagdíj 50 %-a,
- felfüggesztett tagsággal együtt szüneteltetett jogosultság esetén, a továbbképzési kötelezettség folyamatos, annak teljesítését helyreállításkor igazolni szükséges.

Jogosultság szüneteltetése:
- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása,
- aktív kamarai tagság mellett a szakmagyakorlási jogosultságok külön is szüneteltethetők,
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség,
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- kamarai tagsághoz kötött jogosultságok (tervezői, szakértői) szüneteltetése esetén, a szüneteltetés időpontjától kedvezményes tagdíjfizetési kötelezettség kerül megállapításra.
A kedvezményes tagdíj összege 2020. évben 22.000.-Ft, amennyiben tagsága aktív, ahhoz kötött jogosultságai szünetelnek és külön névjegyzéken nyilvántartott egyéb (MV, ME, TÉ, TR) aktív jogosultsága nincs (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3) bekezdés).
2021. évben 37.500,- Ft a kedvezményes tagdíj mértéke abban az esetben, ha tagsága aktív, ahhoz kötött jogosultságai szünetelnek, de külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultsága (MV, ME, TÉ, TR) aktív (MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3a) bekezdés).
A kedvezmény a jogosultság (tervezői, szakértői) szüneteltetésének időszakára vonatkozik, helyreállítás esetén további, a teljes tagdíjból számított időarányos tagdíjat kell fizetni.
- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés kötelező része elvégzéséről szóló érvényes igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai 20 pont és kötelező) elvégzését igazolni szükséges.

Külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (kamarai tagság nélkül: MV, ME, TÉ, TR) szüneteltetése:
- külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultságok szüneteltetésének feltétele, az éves nyilvántartási díj (mindenkori tagdíj 50% -a) befizetése, amennyiben a szüneteltetési kérelem a tárgyév megkezdését követően érkezik,
- a teljes naptári évre vonatkozó szüneteltetés esetén, éves nyilvántartási díjfizetési kötelezettség nincs,
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn,
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség,
- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés kötelező része elvégzéséről szóló érvényes igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai és kötelező) elvégzését igazolni szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt itt tudja letölteni.

Mit kell tudni a helyreállításról?

A helyreállítás a szüneteltetett tagságra, illetve jogosultságra vonatkozik. Helyreállítani bármikor lehet, tagságot és jogosultságot is.

 • Jogosultság helyreállításakor nincs eljárási díj, azonban, ha a szüneteltetés előtt vizsga kötelezettségét nem teljesítette, vagy ez idő alatt letelt az 5 éves továbbképzési időszak, akkor fel kell mutatnia a sikeres vizsga bizonyítvány, vagy a szükséges pontokat. Tagsághoz kötött jogosultságot csak akkor lehet helyreállítani, ha a tagság is helyreállításra kerül.
 • Tagság helyreállításakor 37.500 Ft az eljárási díj, és ismételten megkezdődik a tagdíjfizetési kötelezettsége. A helyreállítás évében időarányosan, később már a teljes tagdíjat kell fizetnie.

A nyomtatványt itt tudja letölteni.

Mi a Cégregisztráció, „C” szám/ kód?

A kamarai törvény (1996. évi LVIII.) vonatkozó rendelkezései szerint, azon vállalkozások (ideértve a cégeket társasági formájuktól függetlenül, illetve az egyéni vállalkozókat), amelyeknek főtevékenysége a törvényben rögzített mérnöki, illetve építészeti tevékenység, cégregisztrációt is kell kezdeményezniük a Magyar Építész Kamara által, országosan egységesen vezetett cégnyilvántartásba, a hivatalos cégbejegyzést, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követően.

A regisztráció és a nyilvántartás is ingyenes.

A cégregisztráció elektronikus úton történik, amely során a kérelmező által rögzített adatok alapján elektronikusan készített adatlapot a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarához kell eljuttatni. A területi kamara a regisztráció aktiválásáról igazolást állít ki, amely tartalmazza a regisztrációs számot (C-xx-xxxx).

Adatváltozás esetén a bejegyzést végző kamarától kell kérni a módosításokat.

Regisztráció: https://cegreg.mek.hu/
Regisztrált cégek lekérdezése: http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#

Megváltozott a lakhelyem és levelezési címem, mit kell tennem?

Ebben az esetben nincs más teendője mint egy adatfrissítést benyújtani az aktuálisan nyilvántartó kamarának elektronikusan vagy személyesen. Ezután átjegyezzük az új lakcím szerinti területi kamarába, ahol új tagszámot kap. Az átfutási idő maximum 1,5 hónap.

Nincs jogosultságom, de szeretnék tervezni a családomnak, mit tehetek?
Mi az az Eseti engedély?

Szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy, saját maga, vagy közeli hozzátartozója számára végezhet építészeti tervezési tevékenységet, a lakhely szerint illetékes területi kamarához történő bejelentést követően. Az eseti engedély egy munkára jogosít és egy évig, illetve a használatbavételi engedély kiadásáig érvényes.

Regisztrációs díja 20.000,- Ft

Mi az a szakmai továbbképzés? Mik azok a pontok és mennyit kell összegyűjtenem?

A névjegyzéki bejegyzést követően megkezdődik az 5 éves továbbképzési időszak.

Külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság esetén „negyedéves szabályt” alkalmazunk, 2017-től negyedévenként +1 pont és a kötelező továbbképzés.

Lejárati idő
I. Negyedév
január-március
II. Negyedév
április-június
III. Negyedév
július-szeptember
IV. Negyedév
október-december
2018
5 pont
6 pont
7 pont
8 pont
2019
9 pont
10 pont
11 pont
12 pont
2020
13 pont
14 pont
15 pont
16 pont
2021
17 pont
18 pont
19 pont
20 pont

2020. január 1.-étől az energetikai tanusító (TÉ) jogultsággal rendelkezőknek is továbbképzési pontokat kell gyűjteniük.

Lejárati idő
I. Negyedév
január-március
II. Negyedév
április-június
III. Negyedév
július-szeptember
IV. Negyedév
október-december
2021
5 pont
6 pont
7 pont
8 pont
2022
9 pont
10 pont
11 pont
12 pont
2023
13 pont
14 pont
15 pont
16 pont
2024
17 pont
18 pont
19 pont
20 pont


A 70 éves kor feletti tagoknak, és nyilvántartottaknak minden esetben 5 pontot, és egy kötelező továbbképzést kell igazolniuk.

A szakmai pontokat, és a kötelezőt a továbbképzéseken való részvétellel, online (http://www.epitesztovabbkepzo.hu) lehet megszerezni, vagy a Szakmai továbbképzési szabályzat függelék alapján titkárságunkon elbíráltatni.

Ezen felül különleges szakmai teljesítményeket a Magyar Építész Kamara honlapján az egyéni pontbírálati kérelemmel lehet szerezni:
http://mek.hu/index.php?link=Tovabbkepzest-keresoknek

Mi a feltétele a történeti kertek szakértői szakterület bejegyzésének?

A történeti kertek szakterület, a műemléki értékek szakértői területek közé tartozik, amelynek nyilvántartására és névjegyzékének vezetésére a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságán belül az Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály rendelkezik hatáskörrel.
A bejegyzés feltételeit a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet tartalmazza.
A névjegyzék a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett e-epites.hu felületen érhető el, további információk is itt találhatók.

Egy külföldi állampolgár hogyan tud Magyarországon dolgozni? Mit kell tudni a Határon átnyúló szolgáltatásról?

Amennyiben egy külföldön élő külföldi állampolgár szeretne Magyarországon dolgozni abban az esetben élhet a határon átnyúló szolgáltatás lehetőségével, amennyiben az állampolgárságát kiadó ország tagja az Európai Uniónak.

A nyomtatvány mellékleteként be kell nyújtani a hiteles magyar fordítású diplomát, illetve olyan tagállami igazolást, amely a meglévő szakmagyakorlási jogosultságról és annak érvényességéről, ad bizonyosságot.

Az engedély egy tervezési munkára jogosít, amely egy évig érvényes. Amennyiben az adott időtartamot meghaladja a bejegyzett munka, úgy minden évben ismételt bejelentés szükséges.

A regisztráció díja 30.000,- Ft.

A nyomtatvány itt tölthető le.

Külföldön szereztem a diplomámat, hogyan tudom ezt Magyarországon elfogadtatni?

A BÉK hatáskörébe azok, az Európai Únió valamely tagállamában kiadott oklevelek elismerése tartozik, amelyek területrendezési tervezési, területrendezési szakértői, településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói tevékenységek végzésére jogosíthatnak.
Harmadik országban kiadott oklevél elismerésére az Oktatási Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Az eljárást a nyomtatvány és mellékletei benyújtásával lehet kezdeményezni.

Az eljárás díja 60.000,- Ft, az eljárási idő max. 60 naptári nap.

Mely szakmagyakorlási jogosultságok vannak kamarai tagsághoz kötve?

A 266/2013. (VII. 11.) kormány rendeletben meghatározott, az Építész Kamara hatáskörébe tartozó kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási jogosultságok:

I. Tervezés
 1. Településrendezési tervezés
  • TT - Településtervezés
  • TK - Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület
 2. Építészeti-műszaki tervezés
  • É - Építészet
  • - Belsőépítészet
  • K - Táj- és kertépítészet
 3. Építésügyi tűzvédelmi tervezés
  • TUÉ - Tűzvédelem
II. Szakértés
 1. Településrendezési szakérés
  • SZTT - Településrendezési szakterület
  • SZT - Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület
 2. Építésügyi-műszaki szakértés
  • SZÉSZ - Általános építmények szakterület
  • SZÉSZ-BÉ - Belsőépítészeti részszakterület
  • SZÉS1 - Tartószerkezeti részszakterület
  • SZÉS2 - Épületszerkezeti részszakterület
  • SZÉS3 - Építmények gépészeti részszakterület
  • SZÉS4 - Építmények épületfizikai részszakterület
  • SZÉS5 - Műemlék építmények részszakterület
  • SZÉS6 - Építmények épületenergetikai részszakterület
  • SZÉS7 - Építményvillamossági részszakterület
  • SZÉS9 - Építési szakipari részszakterület
  • SZÉS10 - Építési szerelőipari részszakterület
  • SZÉS11 - Építőanyag ipari részszakterület
  • SZB - Építési beruházási szakterület

Az építész kamarák álltal nyílvántartott, korábbi jogszabályok alapján megállapított, de már nem bejegyezhető építészeti tervezés szakmagyakorlási jogosultságok:
 • É2 Építészeti tervezés (korlátozott)
 • É3 Építészeti tervezés (korlátozott)
 • ÉK Építészeti tervezés (korlátozott)
 • ÉKE Építészeti tervezés (korlátozott)
 • K2 Táj- és kertépítészeti tervezés (korlátozott)

Mely szakmagyakorlási jogosultságok nincsenek kamarai tagsághoz kötve?

A 266/2013. (VII. 11.) kormány rendeletben meghatározott, az Építész Kamara hatáskörébe tartozó kamarai tagság nélkül, de nyilvántartásba vételhez kötött szakmagyakorlási jogosultságok:

Építési műszaki ellenőrzés

 1. Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-É - Magasépítési szakterület
 2. Szakági építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-M - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület
  • ME-G - Építménygépészeti szakterület
  • ME-V - Építményvillamossági szakterüet
 3. Sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület
  • ME-KÉ - Közlekedési építmények szakterület
  • ME-KÉ-VV - Közlekedési építmények, vasút-villamossági építmények szakterület
  • ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények szakterület

Felelős műszaki vezetés
 1. Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-É - Építési szakterület
  • MV-É-R - Építési résszakterület
  • MV-É-M - Műemléki résszakterület
 2. Szakági felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-M - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület
  • MV-ÉG - Építménygépészeti szakterület
  • MV-ÉG-R - Építménygépészeti szakterület (korlátozott)
  • MV-ÉV - Építményvillamossági szakterület
 3. Sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület
  • MV-KÉ - Közlekedési építmények szakterület
  • MV-KÉ-R - Közlekedési építmények szakterület (korlátozott)
  • MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények szakterület
  • MV-VZ-R - Vízgazdálkodási építmények szakterület (korlátozott)

Energetikai tanúsítás


Korábbi jogszabályok alapján megállapított, újonnan nem bejegyezhető szakmagyakorlási jogosultságok:

Építési műszaki ellenőrzés
 • ME-É-II - Magasépítési szakterület (korlátozott)
 • ME-ÉM-II - Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület (korlátozott)
 • ME-ÉG-II - Építmény- és épületgépészeti szakkterület (korlátozott)
 • ME-ÉV-II - Építmény- és épületvillamossági szakterület (korlátozott)

Felelős műszaki vezetés
 • MV-Ép/C - Építési szakterület (korlátozott)
 • MV-Ép/B - Építési szakterület (korlátozott)
 • ÉG/C - Építménygépészeti szakterület (korlátozott)
 • ÉV/C - Építményvillamossági szakterüet (korlátozott)