Adózási tájékoztató a 2022. adóévre

Gálné Szőke Ágnes, Titkárság
Tagdíj

Tájékoztató az igazoltan befizetett tagdíj adótörvény szerinti elszámolásához.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított papír alapú vagy elektronikus számla a tagdíj befizetésének bizonylataként szolgál. Magánszemélyként történő befizetés esetén, a számlát egy elektronikusan hitelesített adóigazolás egészíti ki.

Költségelszámolás lehetőségei:

I. SZJA törvény alapján adózók (határidő: 2023.05.22.)


Adóalany
Jogalap
Megjegyzés
1.
Munkaviszonyban álló magánszemély,
önálló tevékenység hiányában
SZJA törvény 27.§. (1) a)
Amennyiben az igazoltan befizetett tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni, akkor a tagdíj összegével a bérjövedelmet csökkentheti.
A levont összeget az adóbevallás tájékoztató adatai között fel kell tüntetni. /55. sor /
2.
Adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású,
tételes költségelszámolás alkalmazásával
SZJA törvény
17.§. (3) a)
3. melléklet I/6.
Az igazoltan befizetett tagdíj a költségek között elszámolható.
3.
Adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású,
10% -os költségátalány alkalmazásával
SZJA törvény 17.§. (3) b)
A költségátalány magában foglalja az igazoltan befizetett tagdíjat is.
4.
Egyéni vállalkozó
SZJA törvény
11. melléklet I/7.
Az igazoltan befizetett tagdíj a költségek között elszámolható.II. Társasági- és osztalékadó törvény alapján adózók (határidő: 2023.05.31.)

1.
Gazdasági társaság
(Rt. Kft. Bt. stb.)
TAO törvény
3. melléklet
B/5., B/18.
2012. január 1-től egyértelműen a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül a társaság által átvállalt igazoltan befizetett tagdíj (kötelező kamarai tagság esetén).


Feljegyzés

2012. január 1 -től új jogintézmény jött létre a bejelentett immateriális jószág fogalmának bevezetésével. A jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog szerzését 60 napon belül lehet bejelenteni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha az adózó legalább egy évig az eszközei között tartja nyilván a bejelentett immateriális javakat, akkor az azok értékesítésével, kivezetésével realizált nyereséggel csökkentheti az adózás előtti eredményt, illetve veszteség esetén adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége keletkezik (a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§. 5/a, 7. § (1) e. és 8.§. (1) n. pontjai alapján).

A TAO törvény 4.§. 20. pontja 2016. július 1. hatállyal jelentősen csökkentette a jogdíjakra vonatkozó kedvezményeket, így nem jár már kedvezmény a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó, védett teljesítmény értékesítésével elért bevétel után. Eddig adóalap csökkentő tételként ennek egy részét figyelembe lehetett venni.


Budapest, 2023. január 6.