Jogszabályváltozás

Az év végével/elejével a szakmát érintő jónéhány jogszabály változott.

A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

A teljes, mindig hatályos állapotra mutató joganyag listát megtalálja weboldalunkon az Ügyintézés/Joganyagok menüben.

A felsorolásban szereplő jogszabályokban foglalt változások fontosabb részleteiről a Szakmafelügyelet összefoglalót készít, amelyet hamarosan közzéteszünk.


Új

707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről


Módosult

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről

2016. évi LXXIV. törvény
a településkép védelméről

2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről

2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségről

2018. évi CXXXIX. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

2018. évi XLIX. törvény
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről

2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről


Hatályon kívül

687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról