Területi Küldöttgyűlés

A BÉK éves Területi Küldöttgyűlése 2024. május 21 -én lesz. A küldöttek és pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk!

Ezúton tisztelettel meghívom a Budapesti Építész Kamara Alapszabálya 12.§ -a szerint összehívásra kerülő éves Területi Küldöttgyűlésre.

Időpont: 2024. május 21. (kedd) 10.00 (regisztráció 9.45 órától),
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (Bp. V. ker. Petőfi S. u. 5.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Területi Küldöttgyűlés azonos napirenddel ugyanazon a napon 10.30 órára kerül összehívásra.

A rendezvényen a küldöttek szavazati joggal, a pótküldöttek, a tisztséggel nem rendelkező kamarai tagok, a tagjelöltek, valamint a nyilvántartott szakmagyakorlók tanácskozási joggal vehetnek részt.

Program

9.45 Regisztráció

10.00 Ügyrendi kérdések

Határozatképesség megállapítása
Elnöki megnyitó
Jegyzőkönyv-vezető megválasztása
Levezető elnök megválasztása
Szavazatszámlálók megválasztása
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Napirend elfogadása

10.30 Napirend tárgyalása

1. napirend
Könyvvizsgáló beszámolója, 2023. évi mérleg ismertetése
2023. évi költségvetési beszámoló
(Szavazás)

2. napirend
Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója
(Szavazás)

3. napirend
Elnök beszámolója
(Szavazás)

4. napirend
2024. évi költségvetés tervezet tárgyalása
(Szavazás)

5. napirend
Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
(Szavazás)

14.00 Zárszó

14.10 Továbbképzés
Japán: ami szembejött – Kaszás István, okleveles építészmérnök, vezető tervező
MÉK: 1 pont (2024/143)


A napirend fontosságára való tekintettel a küldöttek és a pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítok!

A BÉK Területi Küldöttgyűlésének tárgyalási anyaga, előterjesztési javaslatai és határozat tervezetei letölthetőek tartalomként.

Új napirendi pont, vagy a kiküldött napirendi pontokat érintő javaslat a tag (területi küldött) legkésőbb a Területi Küldöttgyűlést megelőző 10. nap 24.00 órájáig - azaz 2024. május 11. 24.00 - bezárólag, írásban beérkezett és indokolt kérelme alapján vehető fel a Területi Küldöttgyűlés napirendjére - a BÉK Alapaszabály 12.§ 4. f. alapján. A napirenden nem szereplő témát a Területi Küldöttgyűlés nem tárgyal.


Üdvözlettel:
Eltér István
elnök
Letölthető tartalom
Területi Küldöttgyűlés anyagai.pdf(3 MB)