Felhívás kizárólag MV, ME, TÉ jogosultsággal rendelkezők részére

Az új előírás kizárólag a jelenleg nyilvántartotti státuszú szakmagyakorlóinkat érinti!

A magyar építészetről szól 2023. évi C. törvény (Méptv.) 24. § (1) bekezdése alapján 2024. október 1. napját követően felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri, energetikai tanúsítói tevékenységet is csak az folytathat, aki kamarai tagsággal rendelkezik. A Méptv. 227. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a hatálybalépést követő 90. nap után „– a területi kamara nyilvántartásba vételről szóló döntéséig – korábban nem, de e törvény szerint kamarai tagsághoz kötött tevékenységet csak az folytathat, aki kérte a kamarai nyilvántartásba vételét.”

Ez az új előírás kizárólag a jelenleg nyilvántartotti státuszú szakmagyakorlóinkat érinti!

A most hatályos kamarai törvény alapján a kamarai tagság egyik feltétele a felsőfokú végzettség, így október 1. napját megelőzően csak ezen végzettségi szinttel rendelkezők kérhetik tagfelvételüket az őket nyilvántartó területi építész kamaránál. A tagfelvételi eljárási díjat a MÉK Küldöttgyűlésének májusi döntése értelmében nem kell megfizetniük, az éves tagdíj mértéke pedig esetükben idén megegyezik az éves nyilvántartási díj összegével. Javasoljuk, hogy az érintettek ne várják meg a Méptv. szerinti határidőket és a területi kamarájukkal egyeztetve, mielőbb nyújtsák be tagfelvételi kérelmüket! Mivel a tagfelvételi eljárásban a területi kamara elnöksége az illetékes, döntésüket követően pedig a további adminisztrációt a titkár végzi, így semmiképpen ne halasszák ezt az év végére!

Azon szakmagyakorlók, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek a hatályos szabályozás alapján jelenleg nem lehetnek kamarai tagok, nem kérhetik tagfelvételüket. Ezzel kapcsolatban év eleje óta több megkeresést és jelzést küldtünk a jogalkotó felé. Tájékoztatásuk szerint a középfokú végzettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezés előkészítése folyamatban van.

2024. június 26.

Kovács Zsófia
MÉK főtitkár

forrás

A MÉK Küldöttgyűlésének májusi döntése:

11/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
MÉK Küldöttgyűlése 173 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának 4.3. pontját az alábbi (3) bekezdéssel egészíti ki.

A módosítás 2024. június 15. napján lépett hatályba.

„(3) Azon nyilvántartottnak, aki a 2023. évi C. törvény 227. § (1) bek. hatálya alá tartozik (azaz nyilvántartottként már szerepel a tagnyilvántartásban) azonban kamarai tagfelvételét 2024. december 31. napja előtt már megkéri, a tagfelvételi eljárás során nem kell megfizetnie a tagregisztrációs díjat. Ugyanígy nem kell tagregisztrációs díjat fizetnie azon nyilvántartottnak, aki tagsági jogviszonyának felfüggesztése mellett aktív felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energetikai jogosultsággal rendelkezik a névjegyzéki nyilvántartásban és a törvényi előírások miatt tagsági jogviszonyát helyre kell állítania.”

A Budapesti Építész Kamara tagfelvételi kérelme letölthető
Letölthető tartalom
tagfelveteli_kerelem_2024_egyszerusitett.doc(55 kB)