Felhívás - Alapszabály módosítás

Javaslatot tehet a BÉK Alapszabályának módosítására.

A Budapesti Építész Kamara - az előzetes tervek szerint - 2024. szeptember 13 -án Területi Küldöttgyűlést tart a BÉK Alapszabályának módosítása okán. Az Alapszabályt meg kell feleltetni a 2023. évi C. törvény a magyar építészetről IV. fejezetének, ami a módosítás által megtörténik.

Jelen felhívással kérjük, hogy esetleges Alapszabály módosítási javaslatát a Titkárság e-mail címére (bek@bek.hu) megküldeni szíveskedjen.

Határidő: 2024. július 13. 24.00 óra

A javaslattételnek tartalmaznia kell:

- módosítani kívánt Alapszabályi hely pontos megjelölése
- elfogadni javasolt új szövegrész pontos megfogalmazása
- módosítási javaslat indokolása

Köszönjük közreműködését!